vene eesti
Olmejäätmete konteinerid

Kahe rattaga plastikkonteinereid mahuga 0.14 m3, 0.24 m3 ja 0.36 m3 soovitame kasutada era-, rida- ja paarismajade klientidel ning kohtades, kus ei ole palju ruumi. Rattad ja konteineri kergus teevad konteineri transportimise jäätmeauto juurde lihtsaks, kuid tee peaks olema vähemalt kindla pinnasega.
 
   

Neljarattalisi plastikkonteinereid mahuga 0.66 m3, 0.77 m3 ja 1.10 m3 soovitame kasutada korterelamute ja väiksemate ettevõtete juures. Rattad võimaldavad konteineri transportimist jäätmekogumismasina juurde, kuid tee peab olema kindla põhjaga (asfalt- või betoonmaterjalist).
 
     

Ilma ratasteta metallkonteinereid mahuga 2.50 m3, 4.50 m3 soovitame kasutada suurema korterite arvuga elumajade või ettevõtete juures, kus tekib rohkem jäätmeid. Konteineril puuduvad rattad ning seetõttu on sellel kindel asupaik - konteinerile peab olema garanteeritud jäätmekogumisauto vaba juurdepääs.

Soovitused jäätmekonteineri valikul
Eramaja tarbeks on sobivaimad 0.14 m3, 0.24 m3 või 0.36 m3  ratastel plastkonteinerid. Jäätmekonteineri suuruse valikul tuleks arvestada tekkivate jäätmete mahuga nädalas või kahe nädala jooksul vastavalt plaanitud jäätmete välja veo sagedusele. Soovitatav konteineri tühjenduse sagedus on kord kahe nädala jooksul. Hõreasustatud aladel ja kui konteinerisse ei koguta kergesti riknevaid biolagunevaid jäätmeid, siis tühjendus mitte harvem kui kord nelja nädala tagant.
Korrus- ja ridamajadele on sobilikud ühiskasutuseks 0.66 – 1.10 m3 mahuga  ratastel plastkonteinerid, mida tühjendatakse mitte harvem kui kord nädalas.
Ettevõtetel, kelle tekkivate jäätmete maht kuus on suurem kui 20m3, soovitame kasutada 2.50 ja 4.50 m3 suuruseid jäätmekonteinerid. Sobiva konteineri valikul soovitame eelnevalt konsulteerida jäätmekäitlusettevõttega.
NB! Jäätmete kogumiseks ei sobi: nõukogudeaegsed 0.75 m3 (750-liitrised) ratasteta konteinerid; ümmargused konteinerid; konteinerid, millel puudub tühjendamiseks vajalik ääris konteineri ülemises servas, kuna neid ei saa tühjendada tänapäeval kasutatavate jäätmeveokitega.
Plastkonteineri soetamisel soovitame pöörata tähelepanu konteineri kasutusotstarbele ja materjali kvaliteedile. Konteinerid, milliste kasutusotstarve on siseruumid ja reeglina on toodetud plastist, millele pole lisatud UV kaitset, ei ole sobilikud kasutamiseks segaolmejäätmete kogumiseks välitingimustes. Sellised konteinerid muutuvad välitingimustes kiiresti rabedaks ja purunevad tühjendamise käigus oodatust varem. Reeglina kaubanduses müügil olevatel konteineritel puudub tootja poolne info: millisest plastist konteiner toodetud on, millisel sihtotstarbel konteinerid kasutamiseks sobilikud on, kas konteiner haakub prügipress auto haakeseadmega, kas konteineri plast sisaldab UV kaitset jne. Uue konteineri soetamisel on mõistlik eelpool nimetatud infot müüjalt küsida, et vältida hilisemaid vaidlusi, juhuks kui tekib pretensioone konteineri kvaliteedi või kasutuse sobivuse osas. Tähelepanelik peaks olema Aasia riikides toodetud konteinerite soetamisel (näiteks Hiina või Taiwan), praktikas on esinenud juhtumeid: konteinerid ei haaku prügiauto tõstemehhanismiga, lühikese ajaperioodi jooksul muutub konteineri algne värvitoon (mis viitab UV kaitse puudumisele) ja konteiner puruneb tavapärase tühjenduse käigus. Pikaajalisele kogemusele tuginedes julgeme soovitada SULO, OTTO, PLASTIC OMNIUM tootjate konteinerid, milliste kvaliteet, kasutusmugavus ja vastupidavus on aastate jooksul end praktikas tõestanud.
 
Vaata lähemalt konteinerite mõõte...
 
Esita tellimus

Viimased Uudised: