vene eesti


Hinnakirjad :
Põhja-Pärnumaa vald

Alates 1. märtsist 2023 teostab kogu Põhja-Pärnumaa valla territooriumil segaolmejäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete, pabri ja kartongijäätmete, biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete, suurjäätmete ja segapakendijäätmete kogumist ja vedu MTÜ Jäätmehalduskeskusega sõllmitud  lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada.Klienditeenindus  Musta tee 9 Viljandis linn

Kontor avatud Reedeti kell 9.00 - 17.00

Infot saab telefonil 43 55 025   ja e-posti teel viljandi@keskkonnateenused.ee

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.10.2022
Biolagunevad köögi-ja sööklajäätmed
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR
kuni 0,08m³0.000.002.002.4445.0054.90
kuni 0,14m³0.000.002.002.4445.0054.90
kuni 0,24m³0.000.002.503.0555.0067.10
Segaolmejäätmed
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR
kuni 0,08m³1.181.442.002.4445.0054.90
kuni 0,12m³1.772.16----
kuni 0,14m³2.062.512.002.4445.0054.90
kuni 0,15 jäätmekott2.212.70----
kuni 0,19m³3.544.322.503.0555.0067.10
kuni 0,24m³3.544.322.503.0555.0067.10
kuni 0,36m³5.456.653.003.6695.00115.90
kuni 0,37m³5.456.653.003.6695.00115.90
kuni 0,60m³8.8410.786.007.32--
kuni 0,66m³9.7311.876.007.32200.00244.00
kuni 0,77m³11.7914.387.008.54220.00268.40
kuni 0,80m³11.7914.387.008.54220.00268.40
kuni 1,10m³16.2119.7810.0012.20250.00305.00
kuni 1,50m³36.8544.9612.0014.64--
kuni 2,50m³36.8544.9622.5027.451,350.001,647.00
kuni 4,50m³66.3380.9225.0030.501,500.001,830.00
Paber ja papp
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR
kuni 0,08m3 jäätmemahuti (paber) tühjendus0.000.002.002.4445.0054.90
kuni 0,14m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus0.000.002.002.4445.0054.90
kuni 0,24m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus0.000.002.503.0555.0067.10
kuni 0,66m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus0.000.006.007.32200.00244.00
kuni 0,77m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus0.000.007.008.54220.00268.40
kuni 1,10m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus0.000.0010.0012.20250.00305.00
kuni 1,50m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus0.000.0022.5027.450.000.00
kuni 2,50m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus0.000.0022.5027.451,350.001,647.00
kuni 4,50m³ jäätmemahuti (paber) tühjendus0.000.0025.0030.501,500.001,830.00
Segapakend
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR
kuni 0,08m3 pakendikonteineri tühjendus0.000.002.002.4445.0054.90
kuni 0,14m30.000.002.002.4445.0054.90
kuni 0,15 m3 pakendikoti tühjendus0.000.00----
kuni 0,24m3 pakendikonteineri tühjendus0.000.002.503.0555.0067.10
kuni 0,36m3 pakendikonteineri tühjendus0.000.003.003.6695.00115.90
kuni 0,66m³ pakendikonteineri tühjendus0.000.006.007.32200.00244.00
kuni 0,77m³ pakendikonteineri tühjendus0.000.007.008.54220.00268.40
kuni 1,10m³ pakendikonteineri tühjendus0.000.0010.0012.20250.00305.00
kuni 1,5m³ pakendikonteineri tühjendus0.000.00----
kuni 2,50m³ pakendikonteineri tühjendus0.000.0022.5027.451,350.001,647.00
kuni 4,50m³ pakendikonteineri tühjendus0.000.0025.0030.501,500.001,830.00
Aia- ja haljastusjäätmed
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR
kuni 0,15m³ kott (kuni 20kg)0.000.00----
kuni 0,20m³ kott (kuni 25kg)0.000.00----
kuni 0,24m30.000.002.503.0555.0067.10
Suurjäätmed
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR
Suurjäätmed0.000.00----
Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused:EUR (km-ta)EUR (km 22%)
0,14 m3 bio.jäätmete kont. vooderduskott1.601.95
0,24 m3 bio.jäätmete kont. vooderduskott1.922.34
Arve lisa vaheleht (kuu koond osutatud teenuste ülevaade aadresside, teenuste ja jäätmeliikide kaupa)2.002.44
Biofilterkaane 140l müük36.0043.92
Biofilterkaane 140l rent1.001.22
Biofilterkaane 240l müük45.0054.90
Biofilterkaane 240l rent1.251.53
Biofilterkaane paigaldus kliendi konteinerile10.0012.20
Jäätmemahuti kleebis, tk2.252.75
Jäätmemahuti paigaldus, teisaldus, ringivahetus (sisaldab puhastust) tk50.0061.00
Jäätmetõendi väljastamine, kord15.9819.50
Kliendi konteineri luku, värava või tõkkepuu avamise haldamise tasu,€/kuu7.509.15
Kogumismahuti luku, värava, ukse, tõkkepuu jms avamine (ka mobiilside teenusena), kord2.002.44
Konteineri pesu (lisandub konteineri paigaldustasu), tk25.0030.50
Konteineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu, m322.1126.97
Luku aasade paigaldamine 0,08-1,10 m3 jäätmemahutile, tk20.0024.40
Luku aasade paigaldamine 1,50-4,50 m3 jäätmemahutile, tk28.0034.16
Mahuti käsitransport jäätmeveokini kuni 1,10 m3 ratastel konteiner, 11-20 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast, tk9.5611.66
Paberkandjal graafiku, lepingu, võlateate, korduva arve jms saatmine posti teel3.203.90
Pakendikott 560*13800.500.61
Tabalukk sarivõtmega, tk30.0036.60
Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu, 1m³22.1126.97
Transpordi tasu ei võeta rendile antavate või müüdavate jäätmemahutite laialipaigutamisel korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise alguses 01.02.2023 kuni 30.04.2023 ja jäätmemahutite äraviimisel korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise perioodi lõppemisel.
Segaolmejäätmete kogumisel võrdub tühisõit vastava mahutitüübi kogumistasu hinnaga, paberi ja kartongi, segapakendijäätmete ning biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumisel tühisõidu tasu on sama suurusega segaolmejäätmete kogumismahuti tühjendamise teenustasu hind.
Segaolmejäätmete tellimusel esitatud graafikuvälise veopäeva puhul rakendatakse 1,5-kordset kogumismahuti tühjendamise hinda. Paberi ja kartongi, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete graafikuvälise veopäeva tasu on sama suurusega segaolmejäätmete kogumismahuti 50% tühjendamise teenustasu hind.
Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) visuaalsel vaatlusel.
Tagasi

Viimased Uudised: