vene eesti


Hinnakirjad :
Lääne-Nigula vald alates 01.02.2024

Alates 1. veebruarist 2024 teostab Lääne-Nigula vallas segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete ja biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete, suurjäätmete ja segapakendite kogumist  Lääne-Nigula Vallavalitsusega sõlmitud lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused. 

Jäätmeveo teenusega seotud lisateenuste osutamine lepitakse kokku jäätmekäitluslepinguga, vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale. Lisateenuseid osutatakse ainult jäätmevaldajaga sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel, samuti jäätmemahuti rentimise korral vedajalt on lepingu allkirjastamine kohustuslik.

Jäätmeveolepingu allkirjastamine on kohustuslik kõigil, kelle lepingu lisas 1 toodud tingimused erinevad kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja miinimumnõuetest, kes soovivad lisateenuseid ja rendivad jäätmemahuteid.

Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-maili aadressilt tallinn@keskkonnateenused.ee telefonilt 6 400 800 või lugeda meie kodulehelt           www.keskkonnateenused.ee  (“korraldatud jäätmevedu”). Klienditeenindus asub aadressil Artelli 15, Tallinn. Avatud E-R  9:00-17:00

 

Kord aastas toimuvad suurjäätmete ja ohtlike jäätmete veoringide kogumispunktid on;

1) Kõrtsu, Piirsalu küla (68001:003:0380)
2) Tallinna mnt 4 // Vallamaja, Risti alevik (68001:001:0082)
3) Katlamaja, Koluvere küla (34201:001:0496)
4) Kauba, Kullamaa küla (34202:001:2090)
5) Üdruma seltsimaja, Üdruma küla (34202:002:0154)
6) Liivi koolitee, Liivi küla (34201:001:0275)
7) Peatuse tee, Martna küla (45201:001:0471)
8) Kivisilla tee, Rõude küla (45201:001:0435)
9) Põllu 3b, Palivere alevik (44101:001:1212)
10) 7760125 Haapsalu maantee L2, Palivere alevik (43601:001:0227)
11) Nigula tee, Nigula küla (77601:001:0798)
12) Pargi tn, Taebla alevik (77601:002:0072)
13) Parkla, Taebla alevik (43601:001:0436)
14) Hansuküla tee 2, Linnamäe küla (55201:001:0668)
15) Katlamaja tee 2, Linnamäe küla (55201:001:0803)
16) Sutlepa keskus 6, Sutlepa küla (52001:002:0119)
17) 5200040 Tahu tee, Pürksi küla (52001:005:0368)
18) Rätsepa, Rooslepa küla (52001:001:4861)
19) Jäätmemaja, Nõva küla (53101:001:0566)
20) Paldrema-Nurme tee, Variku küla (44101:001:0090)
Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.02.2024
Segaolmejäätmed
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR
kuni 0,03 jäätmekott (kuni 10kg)0.580.71----
kuni 0,081.561.902.002.4449.0059.78
kuni 0,10 jäätmekott (kuni 10 kg)1.952.38----
kuni 0,142.733.332.002.4449.0059.78
kuni 0,15 jäätmekott (kuni 10 kg)2.923.56----
kuni 0,244.675.702.302.8159.0071.98
kuni 0,377.208.783.003.6698.00119.56
kuni 0,6612.8515.686.507.93220.00268.40
kuni 0,8015.5819.016.908.42230.00280.60
kuni 1,1021.4226.139.5011.59250.00305.00
kuni 2,5048.6859.3925.0030.501,350.001,647.00
kuni 4,5087.62106.9028.0034.161,500.001,830.00
Biolagunevad köögi-ja sööklajäätmed
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR
kuni 0,080.160.202.002.4449.0059.78
kuni 0,140.270.332.002.4449.0059.78
kuni 0,240.470.572.302.8159.0071.98
Segapakend
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR
kuni 0,08m30.160.202.002.4449.0059.78
kuni 0,140.270.332.002.4449.0059.78
kuni 0,20 kott (kuni 10kg)0.390.48----
kuni 0,240.470.572.302.8159.0071.98
kuni 0,370.720.883.003.6698.00119.56
kuni 0,661.291.576.507.93220.00268.40
kuni 0,801.561.906.908.42230.00280.60
kuni 1,102.142.619.5011.59250.00305.00
kuni 4,508.7610.6928.0034.161,500.001,830.00
Paber ja papp
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR
kuni 0,140.270.332.002.4449.0059.78
kuni 0,240.470.572.302.8159.0071.98
kuni 0,370.720.883.003.6698.00119.56
kuni 0,661.291.576.507.93220.00268.40
kuni 0,801.561.906.908.42230.00280.60
kuni 1,102.142.619.5011.59250.00305.00
kuni 2,504.875.9425.0030.501,350.001,647.00
kuni 4,508.7610.6928.0034.161,500.001,830.00
Suurjäätmed
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 22%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 22%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 22%) EUR
Suuremõõtmelised jäätmed 1m31.952.38----
Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused:EUR (km-ta)EUR (km 22%)
0,08-0,37m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk15.0018.30
0,60-1,10m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk18.0021.96
1,50-4,50m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk25.0030.50
Arve lisa vaheleht (kuu koond osutatud teenuste ülevaade aadresside, teenuste ja jäätmeliikide kaupa)2.002.44
Biofilterkaane paigaldus (0,14m3 ja 0,24m3 mahutitele), kord10.0012.20
Biofiltriga mahutikaas 0,14m³ konteinerile, (rent/kuu)1.001.22
Biofiltriga mahutikaas 0,14m³ konteinerile, tk36.0043.92
Biofiltriga mahutikaas 0,24m³ konteinerile, (rent/kuu)1.251.53
Biofiltriga mahutikaas 0,24m³ konteinerile, tk45.0054.90
Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 0,08m3 , 1 tk0.000.00
Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 0,14m3 mahutile, 1 tk0.000.00
Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 0,24m3 mahutile, 1 tk0.000.00
Jäätmemahuti, selle ligipääsu või hoiukoha avamiseks avamisvahendi kasutamine ja haldamine, kuu9.5911.70
Jäätmete kogumise ja äraveoga seotud konsultatsioon, klientide nõustamine, tund( minimaalne arvestus 0,5 tundi)30.0036.60
Jäätmeveoki tagurdamine kliendi mahutini üle 200m, kord25.0030.50
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,50m3 ja suurem konteiner, tk40.0048.80
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,10m3 konteiner, tk16.5020.13
Kordusarve, võlateate saatmine tasumata arvete kohta, kord3.203.90
Kottidesse pakendatud konteinerivälised jäätmed (mahuti peal või kõrval), 1m³30.0036.60
Lukuaasade paigaldamine, tk19.6724.00
Mahuti käsitransport jäätmeveokini üle 20 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast, tk9.5911.70
Purunenud kogumiskoti koristus, kord32.7940.00
Tabalukk sarivõtmega, tk30.0036.60
Veograafiku või lepingu korduv, paberkandjal väljastamine, kord2.002.44
Võlgnevuse puudumise kohta teate või saldokaardi väljastamine kliendi soovil, tk3.203.90
Tühisõidutasu on 50% vastava suurusega kogumismahuti tühjendamise graafikujärgsest teenustasust kuid mitte vähem kui 1 EUR
Mittenõuetekohaste jäätmete äraveol on tasu suuruseks on sama suure segaolmejäätmete kogumismahuti graafikuvälise tühjendamise tasu.
Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m³) visuaalselt. Ületäitunuks loetakse mahuti, mille kaant ei ole võimalik sulgeda.
Suurjäätmete maksimaalne üleantav kogus kogumisringil on kuni 5m³. Suurjäätmetele tuleb tagada vahetu ligipääs jäätmeveokile. Suurjäätmete vedu toimub kord aastas kogumisringidena konkreetsetes veopunktides eraisikutele (tasuta) või tellimisel (kõigile) vastavalt graafikule ja hinnakirjas määratud hinnale.
Tagasi

Viimased Uudised: