vene eesti


Hinnakirjad :
Keila vald

Alates 1. jaanuarist 2019 teostab Lääne-Harju valla endise Keila valla halduspiirkonnas segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete, biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete vedu ning suurjäätmete kogumist  MTÜ Jäätmehalduskeskusega sõlmitud lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused. 

Jäätmeveo teenusega seotud lisateenuste osutamine lepitakse kokku jäätmekäitluslepinguga, vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale. Lisateenuseid osutatakse ainult jäätmevaldajaga sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel, samuti jäätmemahuti rentimise korral vedajalt on lepingu allkirjastamine kohustuslik.

Jäätmeveolepingu allkirjastamine on kohustuslik kõigil, kelle lepingu lisas 1 toodud tingimused erinevad kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja miinimumnõuetest.

Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-maili aadressilt tallinn@keskkonnateenused.ee telefonilt 6 400 800 või lugeda meie kodulehelt           www.keskkonnateenused.ee  (“korraldatud jäätmevedu”). Klienditeenindus asub aadressil Artelli 15, Tallinn. Avatud E, T, K, N, R  9:00-17:00

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.01.2019
Biolagunevad köögi-ja sööklajäätmed
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 20%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 20%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 20%) EUR
kuni 0,080.000.002.402.8845.0054.00
kuni 0,140.000.002.903.4845.0054.00
kuni 0,240.000.003.203.8450.0060.00
Segaolmejäätmed
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 20%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 20%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 20%) EUR
kuni 0,080.760.912.402.8845.0054.00
kuni 0,10 jäätmekott (kuni 10 kg)0.951.14----
kuni 0,141.331.602.903.4845.0054.00
kuni 0,242.272.723.203.8450.0060.00
kuni 0,373.504.203.504.2090.00108.00
kuni 0,666.257.505.907.08190.00228.00
kuni 0,807.589.106.908.28195.00234.00
kuni 1,1010.4212.507.909.48230.00276.00
kuni 1,5014.2117.0510.0012.00--
kuni 2,5023.6828.4213.4016.08650.00780.00
kuni 3,00 süvamahuti28.4134.09----
kuni 4,5042.6251.1416.9020.28870.001,044.00
kuni 5,00 süvamahuti47.3556.82----
kuni 6,0056.8268.1816.9020.28--
Aia- ja haljastusjäätmed
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 20%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 20%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 20%) EUR
kuni 0,10 kott (kuni 15 kg)0.000.00----
kuni 0,20 kott (kuni 25 kg)0.000.00----
Paber ja papp
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 20%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 20%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 20%) EUR
kuni 0,140.000.002.903.4845.0054.00
kuni 0,240.000.003.203.8450.0060.00
kuni 0,370.000.003.504.2090.00108.00
kuni 0,660.000.005.907.08190.00228.00
kuni 0,800.000.006.908.28195.00234.00
kuni 1,100.000.007.909.48230.00276.00
kuni 1,30 süvamahuti0.000.00----
kuni 2,500.000.0013.4016.08650.00780.00
kuni 3,00 süvamahuti0.000.00----
kuni 4,500.000.0016.9020.28870.001,044.00
Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused:EUR (km-ta)EUR (km 20%)
0,08-0,37m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk15.0018.00
0,60-1,10m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk18.0021.60
1,50-4,50m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk25.0030.00
Aia- ja haljastusjäätmete kileott (200 liitrit, läbipaistev), tk0.200.24
Arve lisa vaheleht (kuu koond osutatud teenuste ülevaade aadresside, teenuste ja jäätmeliikide kaupa)0.000.00
Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 0,08m3 ja 0,14m3 mahutile, 1 tk1.902.28
Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 0,24m3 mahutile, 1 tk1.902.28
Jäätmemahuti, selle ligipääsu või hoiukoha avamiseks kasutatava võtme või puldi haldamise tasu, kuu9.5911.51
Jäätmeveoki tagurdamine kliendi mahutini kuni 50m, kord20.8325.00
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,50m3 ja suurem konteiner, tk40.0048.00
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,10m3 konteiner, tk16.5019.80
Kottidesse pakendatud konteinerivälised jäätmed, 1m³18.9422.73
Kuni 0,37m3 kogumismahuti käsitransport jäätmeveokini üle 20 meetri, tk3.203.84
Suurema kui 0,37m3 kogumismahuti käsitransport jäätmeveokini üle 10 meetri, tk9.5911.51
Suuremõõtmeliste jäätmete laadimine ja äravedu (maksimaalne kogus veokorral 5m3), 1m30.000.00
Suurjäätmetega koos üleantavate muude jäätmete vedu (maksimaalne kogus veokorral 5m3), m335.0042.00
Suurjäätmete tühisõidutasu, kord9.4711.36
Rendikonteinerite ümbervahetamisel või ära toomisel lisandub tasu konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale!
Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) visuaalsel vaatlusel!
Mahutite pesuteenust osutatakse ainult AS Eesti Keskkonnateenuste rendikonteineritel!
Olmejäätmete tühisõit võrdub vastava mahuti tühjendamise tasuga (kord).
Paberijäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete mahuti tühisõit võrdub olmejäätmete vastava mahuti tühjendamise hinnaga. Alla 20% mahuti täituvusel rakendame olmejäätmete sama suurusega mahuti tühjendamise tasu.
Aia- ja haljastusjäätmete tühisõidu tasu on 11.36 koos käibemaksuga. Aia- ja haljastusjäätmete maksimaalne kogus ühel veokorral jäätmevaldaja kohta on 20 kotti. Vedu teostame perioodil 1.aprill kuni 30.november vastavalt graafikule. Tellimusi võetakse vastu kuni 15.novembrini
Tagasi

Viimased Uudised: