Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Harku valla jäätmejaam
Harku vald

Aadress: Kooli tn 5a, Tabasalu

Avatud: N, R – 14.00-20.00; L, P, E – 9.00-15.00
Lisainfo: klienditeeninduse lahtioleku aegadel telefonilt 6400800 või e-maililt tallinn@keskkonnateenused.ee

 

Riiklikel pühadel on jäätmejaam suletud.

JÄÄTMEJAAMAS KÄITUMISJUHISED VIIRUSOHU TÕTTU:

 

 - Külasta jäätmejaama ainult äärmisel vajadusel

 

 - Korraga võib jäätmejaamas olla ainult 1 klient

 

 - Klient paigutab ise jäätmed ruumisäästlikult konteineritesse

 

 - Hoia operaatoriga vahet vähemalt 2 meetrit

 

 - Ilmselgete haigusnähtudega isikuid ei teenindata.

 

Jäätmejaama operaator ei saa aidata suuremate jäätmete mahalaadimisel ja võib seega keelduda selliste jäätmete vastuvõtmisest, kui jäätmevaldaja ise ei ole võimeline jäätmeid ettenähtud kohta või konteinerisse maha laadima.

 

JUHISTE RIKKUJAID EI TEENINDATA!

 

Alates 01.03.2021 elanike/mitteelanike tuvastamine jäätmejaamas ID kaardi või isikukoodi alusel

Elanike ja mitteelanike tuvastamiseks palume võtta kaasa kehtiv ID kaart või selle puudumisel öelda operaatorile enda isikukood. Harku valla elanike ja jäätmevaldajate jaoks muudatus midagi kaasa ei too. Harku valla mitteelanike teenindamisel hakkab kehtima uus hinnakiri. 

 

 

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 18.02.2021
Harku valla elanikelt vastuvõetavate taaskasutatavate jäätmete nimistu koos hindadega
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ga EUR Hind km-ga EUR
Elanik Mitteelanik
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, kuni 0,6 m³ 20 02 01 Tasuta 18.00
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) 20 01 23* tk Tasuta Tasuta
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed 20 01 35* tk Tasuta Tasuta
Metallid 20 01 40 Tasuta Tasuta
Plastid (märgistatud) 20 01 39 Tasuta Tasuta
Rõivad ja jalanõud, kuni 0,3 m³ 20 01 10 Tasuta 30.00
Sõiduauto vanarehvid, kuni 8 tk 16 01 03 tk Tasuta Tasuta
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, üle 0,6 m³ 20 02 01 10.00 18.00
Mittekomplektsed elektroonikaromud 20 01 35* 35.00 35.00
Rõivad ja jalanõud, üle 0,3 m³ 20 01 10 25.00 30.00
Segajäätmed (markeerimata plast, autoklaasid, autode plastdetailid, autode istmed jms mittetaaskasutatavad jäätmed) 20 03 99 35.00 42.00
Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel 20 03 07 3.22 26
Sõiduauto vanarehvid velgedel 16 01 03 tk 5.00 5.00
Ehitusjäätmed Elanik Mitteelanik
Betoon, kuni 1 m³ 17 01 01 Tasuta 31
Lehtklaas, kuni 0,1 m³ 20 01 02 Tasuta 74
Töötlemata puit 17 02 01 Tasuta 10
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit) 17 06 05* 50.00 60.00
Betoon, üle 1 m³ 17 01 01 10.00 31
Ehitus- ja lammutussegapraht 17 09 04 25.00 30.00
Lehtklaas, üle 0,1 m³ 20 01 02 25.00 74
Pakendid Elanik Mitteelanik
Paber ja kartong 20 01 01 Tasuta Tasuta
Segapakendid (m3) 15 01 06 Tasuta Tasuta
Ohtlikud jäätmed Elanik Mitteelanik
Elavhõbedat sisaldavad jäätmed, kuni 2 kg 20 01 21* kg Tasuta 55.56
Fotokemikaalid (kg) 20 01 17* kg Tasuta 4.94
Happed (kg) 20 01 14* kg Tasuta 4.94
Lahustid kuni 10 l jaepakendis, kuni 10 kg 20 01 13* kg Tasuta 0.45
Leelised (kg) 20 01 15* kg Tasuta 4.94
Luminestsentslambid (kg) 20 01 21* kg Tasuta Tasuta
Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid kuni 20 l jaepakendis, kuni 20 kg 13 02 08* kg Tasuta 0.45
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud kuni 10 l jaepakendis, kuni 10 kg 20 01 27* kg Tasuta 0.91
Pestitsiidid 20 01 19* kg Tasuta 4.94
Sortimata ravimi kogumid (kg) 20 01 98* kg Tasuta 3.55
Elavhõbedat sisaldavad jäätmed, üle 2 kg 20 01 21* kg 55.56 55.56
Lahustid kuni 10 l jaepakendis, üle 10 kg 20 01 13* kg 0.45 0.45
Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid, kuni 20 l jaepakendis, üle 20 kg 13 02 08* kg 0.45 0.45
Ohtlikke aineid sisldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud kuni 10 l jaepakendis, üle 10 kg 20 01 27* kg 0.91 0.91

Viimased Uudised: