vene eesti
Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Karjaküla jäätmejaam
Lääne-Harju vald

Avatud: E - 09.30-18.00; K - 09.30-18.00; L - 09.00-16.00
Lisainfo: telefonilt 54490921 jaama lahtiolekuaegadel
e-mail: tallinn@keskkonnateenused.ee

Riiklikel pühadel on jäätmejaam suletud.

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 12.09.2022
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ga EUR Hind km-ga EUR
Elanik Mitteelanik
Betoon 17 01 01 48.80 48.80
Ehitus- ja lammutuspuit (töödeldud) 17 02 01 11.18 11.18
Ehitus- ja lammutussegapraht 17 09 04 26.43 26.43
Elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kg) 20 01 21* kg Tasuta Tasuta
Fotokemikaalid (kg) 20 01 17* kg Tasuta 3.76
Happed (kg) 20 01 14* kg Tasuta 3.76
Klaaspakendid (kg) 15 01 07 kg Tasuta Tasuta
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud, kg) 20 01 23* kg Tasuta 3.76
Kodumajapidamises tekkinud puidujäätmed, v.a. aia- ja haljastusjäätmed (kg) 20 01 38 kg Tasuta Tasuta
Lahustid (kg) 20 01 13* kg Tasuta 3.76
Leelised (kg) 20 01 15* kg Tasuta 3.76
Lehtklaas 20 01 02 kg Tasuta 0.04
Metallid (kg) 20 01 40 kg Tasuta Tasuta
Metallpakendid (kg) 15 01 04 kg Tasuta Tasuta
Mitteohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt. pliidid, pesumasinad, kg) 20 01 36 kg Tasuta Tasuta
Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid jaepakendis 13 02 08* kg Tasuta 0.06
Nakkusohtlikud meditsiinijäätmed (kg) 18 01 03 kg Tasuta 3.05
Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus (kg) 15 02 02* kg Tasuta Tasuta
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (kg) 20 01 29* kg Tasuta 3.76
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27* kg Tasuta 0.81
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed (kg) 20 01 26* kg Tasuta 3.76
Paber ja kartong (kg) 20 01 01 kg Tasuta Tasuta
Paber- ja kartongpakendid (kg) 15 01 01 kg Tasuta Tasuta
Patareid ja akud 20 01 33* kg Tasuta Tasuta
Pestitsiidid 20 01 19* kg Tasuta 3.76
Plaadid ja keraamikatooted 17 01 03 48.80 48.80
Plastid (märgistatud, kg) 20 01 39 kg Tasuta Tasuta
Plastpakendid (kg) 15 01 02 kg Tasuta Tasuta
Puitpakendid (kg) 15 01 03 kg Tasuta Tasuta
Rõivad (kg) 20 01 10 kg Tasuta Tasuta
Saastunud pakendid 15 01 10* kg Tasuta 0.81
Segapakendid (kg) 15 01 06 kg Tasuta Tasuta
Sortimata ravimi kogumid (kg) 20 01 98* kg Tasuta 3.76
Sõiduauto vanarehvid 16 01 03 tk Tasuta Tasuta
Tekstiilid (kg) 20 01 11 kg Tasuta 0.07
Tellised 17 01 02 48.80 48.80
Toiduõli ja -rasv 20 01 25 kg Tasuta Tasuta
Õlifiltrid 16 01 07* kg Tasuta 0.61

Viimased Uudised: