vene eesti
Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Võhma jäätmejaam
Põhja-Sakala vald

Aadress: Kirsi tn 3, Võhma linn

Avatud: N R  15:00-18:00; L 10:00-14:00

Lisainfo: telefonilt 4355025 või e-maililt viljandi@keskkonnateenused.ee 

 

NB! Jäätmejaam teenindab ainult Põhja-Sakala valla elanikke ja ettevõtteid. 

Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete tasuta üleandmiseks tuleb isikul tõendada, et ta on Põhja-Sakala valla elanik (st. isiku rahvastikuregistri järgse elukohana on registreeritud Põhja-Sakala valla kohaliku omavalitsuse üksus).

  

Volitus jäätmete üleandmiseks

 https://eteenindus.keskkonnateenused.ee/EKKT_blankett_uus_2021.docx

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.12.2019
VÕHMA JÄÄTMEJAAM
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ga EUR Hind km-ga EUR Hind km-ga EUR
Elanik Mitteelanik Ettevõte
Plastid (märgistatud, kg) 20 01 39 kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Ehitus- ja lammutusklaas, s.h. lehtklaas (kg) 17 02 02 kg 0.03 0.05 0.05
Ehitus- ja lammutussegapraht (kg) 17 09 04 kg 0.12 0.306 0.306
Kodumajapidamises tekkinud puidujäätmed, v.a. aia- ja haljastusjäätmed (kg) 20 01 38 kg 0.01 Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Rõivad (kg) 20 01 10 kg 0.06 Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel (kg) 20 03 07 kg 0.168 0.378 0.378
Tekstiilid (kg) 20 01 11 kg 0.06 Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Taaskasutatavad jäätmed Elanik Mitteelanik Ettevõte
Klaaspakendid (kg) 15 01 07 kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Kodumajapidamises tekkinud klaasijäätmed (v.a. auto- ja ehitusklaas, kg) 20 01 02 kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Metallid (kg) 20 01 40 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Metallpakendid (kg) 15 01 04 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Mitteohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt. pliidid, pesumasinad, kg) 20 01 36 kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Paber ja kartong (kg) 20 01 01 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Paber- ja kartongpakendid (kg) 15 01 01 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Plastpakendid (kg) 15 01 02 kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Puitpakendid (kg) 15 01 03 kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Segapakendid (kg) 15 01 06 kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Sõiduauto vanarehvid, kuni 8 tk 16 01 03 tk Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kg) 20 02 01 kg 0.03 Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Ohtlikud jäätmed Elanik Mitteelanik Ettevõte
Antifriisid (kg) 16 01 14* kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Happed (kg) 20 01 14* kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed (kg) 20 01 35* kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Lahustid (kg) 20 01 13* kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Luminestsentslambid (kg) 20 01 21* kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Meditsiinijäätmete kemikaalid 18 01 06* kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 13 02 08* kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus (kg) 15 02 02* kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (kg) 20 01 29* kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27* kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed (kg) 20 01 26* kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Pestitsiidid 20 01 19* kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Saastunud pakendid 15 01 10* kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Segapakendid (kg) 15 01 06 kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Sortimata ravimi kogumid (kg) 20 01 98* kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Õlifiltrid 16 01 07* kg Tasuta Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit, kg) 17 06 05* kg 0.12 0.30 0.30

Viimased Uudised: