vene eesti
Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Viljandi jäätmejaam 1.04.2022
Viljandi linn

Aadress: Pärnu mnt 36, Viljandi linn
Avatud: E - R  9.00-18.00  L  9.00-15.00

 

Lisainfo: telefonilt 57494924 või e-maililt viljandi@keskkonnateenused.ee 

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.04.2022
VILJANDI JÄÄTMEJAAM
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ga EUR Hind km-ga EUR
Ehitus- ja lammutuspraht Elanik Ettevõte
Betoon (kg) 17 01 01 kg 0.055 0.055
Bituumenitaolised segud (nt tõrvapapp, kg) 17 03 02 kg 0.176 0.176
Ehitus- ja lammutusklaas, s.h. lehtklaas (kg) 17 02 02 kg 0.088 0.088
Ehitus- ja lammutussegapraht (kg) 17 09 04 kg 0.195 0.195
Ehitus- ja lammutussegapraht (kg) 17 09 04 kg 0.104 0.104
Sortimata betooni- tellise-, plaadi-, keraamikasegud (kg) 17 01 07 kg 0.045 0.045
Ohtlikud jäätmed Elanik Ettevõte
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit, kg) 17 06 05* kg 0.103 0.103
Fotokemikaalid (kg) 20 01 17* kg Tasuta 7.117
Happed (kg) 20 01 14* kg Tasuta 7.117
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud, kg) 20 01 23* kg Tasuta Tasuta
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed (kg) 20 01 35* kg Tasuta Tasuta
Lahustid (kg) 20 01 13* kg Tasuta 3.050
Leelised (kg) 20 01 15* kg Tasuta 7.117
Luminestsentslambid (kg) 20 01 21* kg Tasuta Tasuta
Ni-Cd-patareid ja -akud 16 06 02* kg Tasuta 4.067
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (kg) 20 01 29* kg Tasuta 7.117
Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud ehitusel ja lammutusel tekkinud puit, klaas ja plastid 17 02 04* kg 7.117 7.117
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27* kg Tasuta 4.067
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed (kg) 20 01 26* kg Tasuta 4.067
Patareid ja akud 20 01 33* kg Tasuta Tasuta
Pestitsiidid 20 01 19* kg Tasuta 7.117
Pliiakud 16 06 01* kg Tasuta Tasuta
Saastunud pakendid 15 01 10* kg Tasuta 4.067
Sortimata ravimi kogumid (kg) 20 01 98* kg Tasuta 6.100
Taaskasutatavad jäätmed Elanik Ettevõte
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kg) 20 02 01 kg Tasuta 0.068
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (kg) 20 01 08 kg 0.064 0.064
Klaaspakendid (kg) 15 01 07 kg Tasuta 0.088
Kodumajapidamises tekkinud puidujäätmed, v.a. aia- ja haljastusjäätmed (kg) 20 01 38 kg 0.047 0.047
Metallid (kg) 20 01 40 kg Tasuta Tasuta
Metallpakendid (kg) 15 01 04 kg Tasuta Tasuta
Paber ja kartong (kg) 20 01 01 kg Tasuta Tasuta
Paber- ja kartongpakendid (kg) 15 01 01 kg Tasuta Tasuta
Plastid (märgistatud, kg) 20 01 39 kg 0.103 0.103
Plastpakendid (kg) 15 01 02 kg Tasuta Tasuta
Puitpakendid (kg) 15 01 03 kg Tasuta 0.040
Raud ja teras 17 04 05 kg Tasuta Tasuta
Segapakendid (kg) 15 01 06 kg Tasuta Tasuta
Sõiduauto vanarehvid, kuni 8 tk 16 01 03 tk Tasuta Tasuta
Töötlemata puit (kg) 17 02 01 kg 0.047 0.047
Teenus Elanik Ettevõte
Kaalumise teenus kg 0 kg Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Kaalumisteenus 00 00 00 tk 5.490 5.490
Tõsteteenus 00 00 00 tk 42.700 42.700
Olmejäätmed Elanik Ettevõte
Bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed (kg) 20 02 03 kg Tasuta 0.103
Eelsorteeritud segaolmejäätmed (kg) 20 03 01 kg 0.103 0.103
Koldetuhk, räbu ja katlatuhk 10 01 01 kg 0.101 0.101
Korstnapühkimisjäätmed 20 01 41 kg 0.103 0.103
Prügi (segaolmejäätmed, kg) 20 03 01 kg 0.205 0.205
Rõivad ja jalanõud (kg) 20 01 10 kg 0.103 0.103
Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel (kg) 20 03 07 kg 0.108 0.108
Tekstiilid (kg) 20 01 11 kg 0.103 0.103
Tekstiilpakendid (kg) kg Tasuta 0.032
Toiduõli ja -rasv 20 01 25 kg 3.050 3.050
Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed 04 02 22 kg 0.101 0.101
Töötlemata tekstiilikiuded jäätmed 04 02 21 kg 0.101 0.101
Muud jäätmed Elanik Ettevõte
Kodumajapidamises tekkinud klaasijäätmed (v.a. auto- ja ehitusklaas, kg) 20 01 02 kg 0.100 0.100
Puukoore- ja korgijäätmed 03 01 01 kg 0.082 0.082

Viimased Uudised: