vene eesti
Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Viljandi jäätmejaam 1.04.2022
Viljandi linn

Aadress: Pärnu mnt 36, Viljandi linn
Avatud: E - R  9.00-18.00  L  9.00-15.00

 

Lisainfo: telefonilt 4355025 või e-maililt viljandi@keskkonnateenused.ee 

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.04.2022
VILJANDI JÄÄTMEJAAM
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ga EUR Hind km-ga EUR
Ehitus- ja lammutuspraht Elanik Ettevõte
Betoon (kg) 17 01 01 kg 0.054 0.054
Ehitus- ja lammutusklaas, s.h. lehtklaas (kg) 17 02 02 kg 0.087 0.087
Ehitus- ja lammutussegapraht (kg) 17 09 04 kg 0.192 0.192
Ehitus- ja lammutussegapraht (kg) 17 09 04 kg 0.102 0.102
Sortimata betooni- tellise-, plaadi-, keraamikasegud (kg) 17 01 07 kg 0.044 0.044
Ohtlikud jäätmed Elanik Ettevõte
Fotokemikaalid (kg) 20 01 17* kg Tasuta 7.00
Happed (kg) 20 01 14* kg Tasuta 7.000
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud, kg) 20 01 23* kg Tasuta Tasuta
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed (kg) 20 01 35* kg Tasuta Tasuta
Lahustid (kg) 20 01 13* kg Tasuta 3.00
Leelised (kg) 20 01 15* kg Tasuta 7.00
Luminestsentslambid (kg) 20 01 21* kg Tasuta Tasuta
Ni-Cd-patareid ja -akud 16 06 02* kg Tasuta 4.00
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (kg) 20 01 29* kg Tasuta 7.00
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27* kg Tasuta 4.00
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed (kg) 20 01 26* kg Tasuta 4.00
Patareid ja akud 20 01 33* kg Tasuta Tasuta
Pestitsiidid 20 01 19* kg Tasuta 7.00
Pliiakud 16 06 01* kg Tasuta Tasuta
Saastunud pakendid 15 01 10* kg Tasuta 4.00
Sortimata ravimi kogumid (kg) 20 01 98* kg Tasuta 6.00
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit, kg) 17 06 05* kg 0.101 0.101
Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud ehitusel ja lammutusel tekkinud puit, klaas ja plastid 17 02 04* kg 7.00 7.00
Taaskasutatavad jäätmed Elanik Ettevõte
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kg) 20 02 01 kg Tasuta 0.067
Klaaspakendid (kg) 15 01 07 kg Tasuta 0.087
Metallid (kg) 20 01 40 kg Tasuta Tasuta
Metallpakendid (kg) 15 01 04 kg Tasuta Tasuta
Paber ja kartong (kg) 20 01 01 kg Tasuta Tasuta
Paber- ja kartongpakendid (kg) 15 01 01 kg Tasuta Tasuta
Plastpakendid (kg) 15 01 02 kg Tasuta Tasuta
Puitpakendid (kg) 15 01 03 kg Tasuta 0.0390
Raud ja teras 17 04 05 kg Tasuta Tasuta
Segapakendid (kg) 15 01 06 kg Tasuta Tasuta
Sõiduauto vanarehvid, kuni 8 tk 16 01 03 tk Tasuta Tasuta
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (kg) 20 01 08 kg 0.063 0.063
Kodumajapidamises tekkinud puidujäätmed, v.a. aia- ja haljastusjäätmed (kg) 20 01 38 kg 0.046 0.046
Plastid (märgistatud, kg) 20 01 39 kg 0.101 0.101
Plastid (märgistatud, kg) 20 01 39 kg 0.101 0.101
Töötlemata puit (kg) 17 02 01 kg 0.046 0.046
Teenus Elanik Ettevõte
Tõsteteenus 00 00 00 tk 42.00 42.00
Olmejäätmed Elanik Ettevõte
Bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed (kg) 20 02 03 kg Tasuta 0.101
Tekstiilpakendid (kg) kg Tasuta 0.031
Eelsorteeritud segaolmejäätmed (kg) 20 03 01 kg 0.101 0.101
Koldetuhk, räbu ja katlatuhk 10 01 01 kg 0.099 0.099
Korstnapühkimisjäätmed 20 01 41 kg 0.101 0.101
Prügi (segaolmejäätmed, kg) 20 03 01 kg 0.202 0.202
Rõivad ja jalanõud (kg) 20 01 10 kg 0.101 0.101
Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel (kg) 20 03 07 kg 0.106 0.106
Tekstiilid (kg) 20 01 11 kg 0.101 0.101
Toiduõli ja -rasv 20 01 25 kg 0.003 0.003
Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed 04 02 22 kg 0.099 0.099
Töötlemata tekstiilikiuded jäätmed 04 02 21 kg 0.099 0.099
Muud jäätmed Elanik Ettevõte
Kodumajapidamises tekkinud klaasijäätmed (v.a. auto- ja ehitusklaas, kg) 20 01 02 kg 0.098 0.098
Puukoore- ja korgijäätmed 03 01 01 kg 0.081 0.081

Viimased Uudised: