vene eesti
Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Mustla jäätmejaam
Viljandi vald

Aadress: Ülensi küla, Mustla
Avatud: T 12.00-18.00; K,R, L  10.00-18.00 

Lisainfo: telefonilt 4355025 või e-maililt viljandi@keskkonnateenused.ee 

 

Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete tasuta üleandmiseks tuleb isikul tõendada, et ta on Viljandi valla elanik (st. isiku rahvastikuregistri järgse elukohana on registreeritud Viljandi valla kohaliku omavalitsuse üksus). 

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.02.2022
MUSTLA JÄÄTMEJAAM
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ga EUR Hind km-ga EUR Hind km-ga EUR
Ehitus- ja lammutuspraht Elanik Mitteelanik Ettevõte
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit, kg) 17 06 05* kg 0.120 0.144 0.144
Betoon (kg) 17 01 01 kg 0.048 0.048 0.048
Bituumenitaolised segud (nt tõrvapapp, kg) 17 03 02 kg 0.144 Ei võeta vastu Ei võeta vastu
Ehitus- ja lammutusklaas, s.h. lehtklaas (kg) 17 02 02 kg 0.048 0.048 0.048
Ehitus- ja lammutussegapraht (kg) 17 09 04 kg 0.120 0.144 0.144
Plaadid ja keraamikatooted (kg) 17 01 03 kg 0.048 0.048 0.048
Tellised (kg) 17 01 02 kg 0.048 0.048 0.048
Töötlemata puit (kg) 17 02 01 kg 0.072 0.072 0.072
Tavajäätmed Elanik Mitteelanik Ettevõte
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kg) 20 02 01 kg Tasuta 0.18 0.18
Kodumajapidamises tekkinud puidujäätmed, v.a. aia- ja haljastusjäätmed (kg) 20 01 38 kg Tasuta 0.118 0.118
Metallid (kg) 20 01 40 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Paber ja kartong (kg) 20 01 01 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Paber- ja kartongpakendid (kg) 15 01 01 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Plastid (märgistatud, kg) 20 01 39 kg Tasuta 0.18 0.18
Rõivad (kg) 20 01 10 kg Tasuta 0.18 0.18
Sõiduauto vanarehvid 16 01 03 tk Tasuta Tasuta Tasuta
Tekstiilid (kg) 20 01 11 kg Tasuta 0.18 0.18
Bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed (kg) 20 02 03 kg 0.18 0.18 0.18
Kodumajapidamises tekkinud klaasijäätmed (v.a. auto- ja ehitusklaas, kg) 20 01 02 kg 0.118 0.118 0.118
Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel (kg) 20 03 07 kg 0.12 0.18 0.18
Toiduõli ja -rasv 20 01 25 kg 3.440 3.440 3.440
Ohtlikud jäätmed Elanik Mitteelanik Ettevõte
Elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kg) 20 01 21* kg Tasuta 9.60 9.60
Fotokemikaalid (kg) 20 01 17* kg Tasuta 9.60 9.60
Happed (kg) 20 01 14* kg Tasuta 9.60 9.60
Lahustid (kg) 20 01 13* kg Tasuta 9.60 9.60
Leelised (kg) 20 01 15* kg Tasuta 9.60 9.60
Luminestsentslambid (kg) 20 01 21* kg Tasuta 9.60 9.60
Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid jaepakendis 13 02 08* kg Tasuta 9.60 9.60
Nakkusohtlikud meditsiinijäätmed (kg) 18 01 03 kg Tasuta 9.60 9.60
Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus (kg) 15 02 02* kg Tasuta 9.60 9.60
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (kg) 20 01 29* kg Tasuta 9.60 9.60
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27* kg Tasuta 9.60 9.60
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed (kg) 20 01 26* kg Tasuta 9.60 9.60
Patareid ja akud 20 01 33* kg Tasuta 9.60 9.60
Pestitsiidid 20 01 19* kg Tasuta 9.60 9.60
Saastunud pakendid 15 01 10* kg Tasuta 9.60 9.60
Sortimata ravimi kogumid (kg) 20 01 98* kg Tasuta 9.60 9.60
Pakendid Elanik Mitteelanik Ettevõte
Klaaspakendid (kg) 15 01 07 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Metallpakendid (kg) 15 01 04 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Plastpakendid (kg) 15 01 02 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Puitpakendid (kg) 15 01 03 kg Tasuta 0.072 0.072
Segapakendid (kg) 15 01 06 kg Tasuta Tasuta Tasuta
Elektroonika Elanik Mitteelanik Ettevõte
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud, kg) 20 01 23* kg Tasuta Tasuta Tasuta
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed (kg) 20 01 35* kg Tasuta Tasuta Tasuta
Mitteohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt. pliidid, pesumasinad, kg) 20 01 36 kg Tasuta Tasuta Tasuta

Viimased Uudised: