vene eesti
Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Tartu jäätmejaam Selli tn 19
Tartu linn

PALUN JÄÄTMETE ÜLEANDMISEL ARVESTADA VÕIMALIKE JÄRJEKORDADEGA.

 

Aadress: Selli tn 19, Tartu

Perioodil 01.10.-31.03
E-R 10-18
L-P 10-16

Perioodil 01.04.-30.09
E-R 10-19
L 10-18  P 10-16

Riiklikel pühadel suletud, v.a nelipühad.

Kontakt: tel. 7386700, e-mail tartu@keskkonnateenused.ee 

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.01.2022
Tartu jäätmejaam Selli tn 19 hinnakiri
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ta EUR Hind km-ga EUR
Elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kg) 20 01 21* kg Tasuta
Elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kg) 20 01 21* kg Tasuta
Klaaspakendid (kg) 15 01 07 kg Tasuta
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) 20 01 23* tk Tasuta
Kodumajapidamises tekkinud klaasijäätmed (v.a. auto- ja ehitusklaas, kg) 20 01 02 kg Tasuta
Kodumajapidamises tekkinud puidujäätmed, v.a. aia- ja haljastusjäätmed (kg) 20 01 38 kg Tasuta
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed 20 01 35* tk Tasuta
Lahustid (kg) 20 01 13* kg Tasuta
Luminestsentslambid (tk) 20 01 21* tk Tasuta
Metallid (kg) 20 01 40 kg Tasuta
Metallpakendid (kg) 15 01 04 kg Tasuta
Mitteohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt. pliidid, pesumasinad, tk) 20 01 36 tk Tasuta
Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid jaepakendis 13 02 08* kg Tasuta
Nakkusohtlikud meditsiinijäätmed (kg) 18 01 03 kg Tasuta
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27* kg Tasuta
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed (kg) 20 01 26* kg Tasuta
Paber ja kartong (kg) 20 01 01 kg Tasuta
Paber- ja kartongpakendid (kg) 15 01 01 kg Tasuta
Patareid ja akud 20 01 33* kg Tasuta
Pestitsiidid 20 01 19* kg Tasuta
Plastid (märgistatud, kg) 20 01 39 kg Tasuta
Plastpakendid (kg) 15 01 02 kg Tasuta
Puitpakendid (kg) 15 01 03 kg Tasuta
Saastunud pakendid 15 01 10* kg Tasuta
Sortimata ravimi kogumid (kg) 20 01 98* kg Tasuta
Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel (kg) 20 03 07 kg Tasuta
Sõiduauto vanarehvid 16 01 03 tk Tasuta
Tekstiilpakendid 15 01 09 Tasuta
Õlifiltrid 16 01 07* kg Tasuta
Õli sisaldavad veo- ja hoiumahutite ning vaatide puhastusjäätmed (kg) 16 07 08* kg Tasuta
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit, kg) 17 06 05* kg 0.090 0.108
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kg) 20 02 01 kg 0.015 0.018
Bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed (kg) 20 02 03 kg 0.090 0.108
Ehitus- ja lammutusklaas, s.h. lehtklaas (kg) 17 02 02 kg 0.090 0.108
Ehitus- ja lammutussegapraht (kg) 17 09 04 kg 0.090 0.108
Mittekomplektne külmik 20 01 23* tk 10.50 12.60
Prügi (segaolmejäätmed, kg) 20 03 01 kg 0.10 0.12
Rõivad ja jalanõud (kg) 20 01 10 kg 0.015 0.018
Segajäätmed (markeerimata plast, autoklaasid, autode plastdetailid, autode istmed jms mittetaaskasutatavad jäätmed) 20 03 99 0.015 0.018
Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel (kg) 20 03 07 kg 0.048 0.058
Tekstiilid (kg) 20 01 11 kg 0.015 0.018

Viimased Uudised: