vene eesti
Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Suure-Jaani jäätmejaam, Pärnu tn 35, Päraküla
Põhja-Sakala vald

Aadress: Pärnu tn 35, Päraküla

Avatud: N R L 10:00-18:00

Lisainfo: telefonilt 4355025 või e-maililt viljandi@keskkonnateenused.ee 

 

 

 NB! Jäätmejaam teenindab  Suure-Jaani linna ja  selle lähiümbruse elanikke. 

Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete tasuta üleandmiseks tuleb isikul tõendada, et ta on Põhja-Sakala valla elanik (st. isiku rahvastikuregistri järgse elukohana on registreeritud Põhja-Sakala valla kohaliku omavalitsuse üksus).

 Volitus jäätmete üleandmiseks

  https://eteenindus.keskkonnateenused.ee/EKKT_blankett_uus_2021.docx

 

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 18.03.2021
SUURE-JAANI JÄÄTMEJAAM
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ga EUR Hind km-ga EUR
Elanik Mitteelanik
Rõivad (kg) 20 01 10 kg Tasuta Ei võeta vastu
Tekstiilid (kg) 20 01 11 kg Tasuta Ei võeta vastu
Bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed (kg) 20 02 03 kg 0.144 Ei võeta vastu
Ehitus- ja lammutussegapraht (kg) 17 09 04 kg 0.144 0.144
Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel (kg) 20 03 07 kg 0.144 0.144
Taaskasutatavad jäätmed Elanik Mitteelanik
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kg) 20 02 01 kg Tasuta Ei võeta vastu
Klaaspakendid (kg) 15 01 07 kg Tasuta Tasuta
Metallid (kg) 20 01 40 kg Tasuta Tasuta
Metallpakendid (kg) 15 01 04 kg Tasuta Tasuta
Mitteohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt. pliidid, pesumasinad, kg) 20 01 36 kg Tasuta Ei võeta vastu
Paber ja kartong (kg) 20 01 01 kg Tasuta Tasuta
Paber- ja kartongpakendid (kg) 15 01 01 kg Tasuta Tasuta
Plastpakendid (kg) 15 01 02 kg Tasuta Tasuta
Segapakendid (kg) 15 01 06 kg Tasuta Tasuta
Sõiduauto vanarehvid, kuni 8 tk 16 01 03 tk Tasuta Ei võeta vastu
Ehitus- ja lammutusklaas, s.h. lehtklaas (kg) 17 02 02 kg 0.06 0.06
Kodumajapidamises tekkinud klaasijäätmed (v.a. auto- ja ehitusklaas, kg) 20 01 02 kg 0.06 0.06
Kodumajapidamises tekkinud puidujäätmed, v.a. aia- ja haljastusjäätmed (kg) 20 01 38 kg 0.06 0.06
Plastid (märgistatud, kg) 20 01 39 kg 0.144 0.144
Ohtlikud jäätmed Elanik Mitteelanik
Elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kg) 20 01 21* kg Tasuta 60.00
Fotokemikaalid jaepakendis, kuni 10 kg 20 01 17* kg Tasuta 4.80
Happed (kg) 20 01 14* kg Tasuta 4.80
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed (kg) 20 01 35* kg Tasuta Ei võeta vastu
Luminestsentslambid (kg) 20 01 21* kg Tasuta Ei võeta vastu
Nakkusohtlikud meditsiinijäätmed (kg) 18 01 03 kg Tasuta 4.80
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (kg) 20 01 29* kg Tasuta 1.20
Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid 16 02 15 11* kg Tasuta 1.20
Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalide jäätmed 02 01 08* kg Tasuta 4.80
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27* kg Tasuta 1.20
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed (kg) 20 01 26* kg Tasuta 1.20
Pestitsiidid 20 01 19* kg Tasuta 4.80
Saastunud pakendid 15 01 10* kg Tasuta 1.20
Sortimata ravimi kogumid (kg) 20 01 98* kg Tasuta 4.80
Õlifiltrid 16 01 07* kg Tasuta 1.20
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit, kg) 17 06 05* kg 0.144 0.144

Viimased Uudised: