vene eesti
Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Värska jäätmejaam

JÄÄTMEJAAMA OPERAATORILE PALUN ESITADA ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT.

 

Aadress: Vaikuse 7, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond

Jäätmejaam avatud:

E, K, R 12.00 - 18.00

         L  9.00 - 15.00

Riiklikel pühadel on jäätmejaam suletud.

 

Lisainfo: tel 7386700 või e-mail tartu@keskkonnateenused.ee

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.12.2020
Värska jäätmejaama vastuvõetavate jäätmete nimistu koos hindadega
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ga EUR Hind km-ga EUR
Ohtlikud jäätmed Elanik Mitteelanik
Elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kg) 20 01 21* kg Tasuta 45.60
Fotokemikaalid (kg) 20 01 17* kg Tasuta 3.84
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) 20 01 23* tk Tasuta Tasuta
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed 20 01 35* tk Tasuta Tasuta
Lahustid (kg) 20 01 13* kg Tasuta 1.08
Leelised (kg) 20 01 15* kg Tasuta 3.84
Luminestsentslambid (kg) 20 01 21* kg Tasuta Tasuta
Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus (kg) 15 02 02* kg Tasuta 3.84
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (kg) 20 01 29* kg Tasuta 1.07
Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetid 16 02 15 11* kg Tasuta 0.38
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27* kg Tasuta 0.36
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed (kg) 20 01 26* kg Tasuta 0.036
Pestitsiidid 20 01 19* kg Tasuta 3.84
Pliiakud 16 06 01* kg Tasuta Tasuta
Saastunud pakendid 15 01 10* kg Tasuta 0.30
Sortimata ravimi kogumid (kg) 20 01 98* kg Tasuta 1.92
Õlifiltrid 16 01 07* kg Tasuta 0.60
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit, kg) 17 06 05* kg 0.066 0.07658
Mittekomplektne külmik 20 01 23* tk 12.60 12.60
Muud jäätmed Elanik Mitteelanik
Ehitus- ja lammutusklaas, s.h. lehtklaas (kg) 17 02 02 kg Tasuta 0.078
Kasutuskõlblik mööbel (tk) 20 03 07 tk Tasuta Ei võeta vastu
Metallid (kg) 20 01 40 kg Tasuta Tasuta
Mitteohtlikud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt. pliidid, pesumasinad, tk) 20 01 36 tk Tasuta Tasuta
Paber ja kartong (kg) 20 01 01 kg Tasuta Tasuta
Segapakendid (kg) 15 01 06 kg Tasuta Tasuta
Sortimata betooni- tellise-, plaadi-, keraamikasegud (kg) 17 01 07 kg Tasuta 0.048
Sõiduauto vanarehvid, kuni 8 tk 16 01 03 tk Tasuta Tasuta
Töötlemata puit (kg) 17 02 01 kg Tasuta 0.07
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kg) 20 02 01 kg 0.06 0.06
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kg) 20 02 01 kg 0.03 0.03
Ehitus- ja lammutussegapraht (kg) 17 09 04 kg 0.066 0.07658
Lehtklaas 20 01 02 kg 0.085 Ei võeta vastu
Prügi (segaolmejäätmed, kg) 20 03 01 kg 0.08 0.08
Prügi (segaolmejäätmed, kg) 20 03 01 kg 0.085 0.085
Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel (kg) 20 03 07 kg 0.07603 0.07603
Tekstiilid (kg) 20 01 11 kg 0.085 0.085
Töötlemata puit (kg) 17 02 01 kg 0.085 0.085

Viimased Uudised: