vene eesti
Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Paide jäätmejaam
Paide linn

Aadress: Mündi 49 Paide

Avatud:

01.04-30.09 K N R 10-19 L P 10-15

01.10-31.03 K N R   9-18 L P 10-15

Riigipühadel suletud.

Lisainfo: tel 7386700, e-post tartu@keskkonnateenused.ee

 

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.04.2020
Elanikelt vastuvõetavate jäätmete nimistu koos hindadega
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ta EUR Hind km-ga EUR
Ohtlikud jäätmed
Antifriisid (kg) 16 01 14* kg Tasuta
Elavhõbedat sisaldavad jäätmed (kg) 20 01 21* kg Tasuta
Fotokemikaalid (kg) 20 01 17* kg Tasuta
Happed (kg) 20 01 14* kg Tasuta
Leelised (kg) 20 01 15* kg Tasuta
Luminestsentslambid (tk) 20 01 21* tk Tasuta
Meditsiinijäätmete kemikaalid 18 01 06* kg Tasuta
Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid jaepakendis 13 02 08* kg Tasuta
Nakkusohtlikud meditsiinijäätmed (kg) 18 01 03 kg Tasuta
Ni-Cd-patareid ja -akud 16 06 02* kg Tasuta
Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid ja kaitseriietus (kg) 15 02 02* kg Tasuta
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27* kg Tasuta
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed (kg) 20 01 26* kg Tasuta
Patareid ja akud 20 01 33* kg Tasuta
Pestitsiidid 20 01 19* kg Tasuta
Pliiakud 16 06 01* kg Tasuta
Saastunud pakendid 15 01 10* kg Tasuta
Sortimata ravimi kogumid (kg) 20 01 98* kg Tasuta
Õlifiltrid 16 01 07* kg Tasuta
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit, kg) 17 06 05* kg 0.165 0.198
Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid (kg) 17 06 01* kg 0.165 0.198
Muud jäätmed
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (kg) 20 02 01 kg Tasuta
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) 20 01 23* tk Tasuta
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed 20 01 35* tk Tasuta
Paber- ja kartongpakendid (kg) 15 01 01 kg Tasuta
Plastid (märgistatud, kg) 20 01 39 kg Tasuta
Segapakendid (kg) 15 01 06 kg Tasuta
Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel (kg) 20 03 07 kg Tasuta
Tekstiilid (kg) 20 01 11 kg Tasuta
Bituumenitaolised segud (nt tõrvapapp, kg) 17 03 02 kg 0.165 0.198
Ehitus- ja lammutusklaas, s.h. lehtklaas (kg) 17 02 02 kg 0.066 0.079
Ehitus- ja lammutussegapraht (kg) 17 09 04 kg 0.132 0.158
Mittekomplektne külmik 20 01 23* tk 10.50 12.60
Prügi (segaolmejäätmed, kg) 20 03 01 kg 0.132 0.158
Sortimata betooni- tellise-, plaadi-, keraamikasegud (kg) 17 01 07 kg 0.099 0.1188
Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel (kg) 20 03 07 kg 0.132 0.158
Töötlemata puit (kg) 17 02 01 kg 0.077 0.0924

Viimased Uudised: