vene eesti
Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Rae vald, Jüri Jäätmejaam - elanik
Rae vald

Aadress: Traavi tn 5 Jüri alevik, Rae vald

Avatud:N, R – 14.00-20.00; L, P, E – 9.00-15.00
Lisainfo: telefonilt 6400800 või e-maililt tallinn@keskkonnateenused.ee

Jäätmejaama operaator telefonilt 53 488 844 jäätmejaama lahtioleku aegadel

 20.08.2022.a. jäätmejaam suletud!

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.05.2022
Rae valla elanikelt vastuvõetavate taaskasutatavate jäätmete nimistu koos hindadega
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ta EUR Hind km-ga EUR
Betoon, kuni 1 m³ 17 01 01 Tasuta
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 20 02 01 Tasuta
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 20 01 08 Tasuta
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) 20 01 23* tk Tasuta
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed 20 01 35* tk Tasuta
Lahustid kuni 10 l jaepakendis, kuni 10 kg 20 01 13* kg Tasuta
Lehtklaas, kuni 0,1 m³ 20 01 02 Tasuta
Luminestsentslambid (kg) 20 01 21* kg Tasuta
Metallid 20 01 40 Tasuta
Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid kuni 20 l jaepakendis, kuni 20 kg 13 02 08* kg Tasuta
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud kuni 10 l jaepakendis, kuni 10 kg 20 01 27* kg Tasuta
Paber ja kartong 20 01 01 Tasuta
Patareid ja akud 20 01 33* kg Tasuta
Plastid (märgistatud) 20 01 39 Tasuta
Segapakendid (m3) 15 01 06 Tasuta
Sortimata ravimi kogumid (kg) 20 01 98* kg Tasuta
Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel 20 03 07 Tasuta
Sõiduauto vanarehvid, kuni 8 tk 16 01 03 tk Tasuta
Tekstiilid, kuni 0,1 m³ 20 01 11 Tasuta
Töötlemata puit 17 02 01 Tasuta
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit) 17 06 05* 41.67 50.00
Betoon, üle 1 m³ 17 01 01 8.33 10.00
Ehitus- ja lammutussegapraht 17 09 04 20.83 25.00
Elavhõbedat sisaldavad jäätmed, üle 2 kg 20 01 21* kg 50 60.00
Lahustid kuni 10 l jaepakendis, üle 10 kg 20 01 13* kg 0.625 0.75
Lehtklaas, üle 0,1 m³ 20 01 02 20.83 25.00
Luminestsentslambid, üle 2 kg 20 01 21* kg 0.21 0.25
Mittekomplektsed elektroonikaromud 20 01 35* 29.17 35.00
Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid, kuni 20 l jaepakendis, üle 20 kg 13 02 08* kg 0.46 0.55
Ohtlikke aineid sisldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud kuni 10 l jaepakendis, üle 10 kg 20 01 27* kg 0.625 0.75
Segajäätmed (markeerimata plast, autoklaasid, autode plastdetailid, autode istmed jms mittetaaskasutatavad jäätmed) 20 03 99 29.17 35.00
Sõiduauto vanarehvid velgedel 16 01 03 tk 4.17 5.00
Tekstiilid, üle 0,1 m³ 20 01 11 20.83 25.00
Tõrvapapp 17 03 02 41.67 50
Tõsteteenus 00 00 00 tk 4.17 5.00

Viimased Uudised: