vene eesti
Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Rae vald, Jüri Jäätmejaam - elanik
Rae vald

Aadress: Traavi tn 5 Jüri alevik, Rae vald

Avatud:N, R – 14.00-20.00; L, P, E – 9.00-15.00
Lisainfo: telefonilt 6400800 või e-maililt tallinn@keskkonnateenused.ee

Jäätmejaama operaator telefonilt 53 488 844 jäätmejaama lahtioleku aegadel

Jüri jäätmejaam on suletud 23-25. detsember ja 31. detsember-01. jaanuar 2024. Ilusaid pühi!

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.05.2022
Rae valla elanikelt vastuvõetavate taaskasutatavate jäätmete nimistu koos hindadega
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ga EUR Hind km-ga EUR
Elanik Mitteelanik
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt. eterniit) 17 06 05* 50.84 Ei võeta vastu
Betoon, kuni 1 m³ 17 01 01 Tasuta Ei võeta vastu
Betoon, üle 1 m³ 17 01 01 10.16 Ei võeta vastu
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 20 02 01 Tasuta Ei võeta vastu
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 20 01 08 Tasuta Ei võeta vastu
Ehitus- ja lammutussegapraht 17 09 04 25.41 Ei võeta vastu
Elavhõbedat sisaldavad jäätmed, üle 2 kg 20 01 21* kg 61.00 Ei võeta vastu
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) 20 01 23* tk Tasuta Ei võeta vastu
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed 20 01 35* tk Tasuta Ei võeta vastu
Lahustid kuni 10 l jaepakendis, kuni 10 kg 20 01 13* kg Tasuta Ei võeta vastu
Lahustid kuni 10 l jaepakendis, üle 10 kg 20 01 13* kg 0.76 Ei võeta vastu
Lehtklaas, kuni 0,1 m³ 20 01 02 Tasuta Ei võeta vastu
Lehtklaas, üle 0,1 m³ 20 01 02 25.41 Ei võeta vastu
Luminestsentslambid (kg) 20 01 21* kg Tasuta Ei võeta vastu
Luminestsentslambid, üle 2 kg 20 01 21* kg 0.26 Ei võeta vastu
Metallid 20 01 40 Tasuta Ei võeta vastu
Mittekomplektsed elektroonikaromud 20 01 35* 35.59 Ei võeta vastu
Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid kuni 20 l jaepakendis, kuni 20 kg 13 02 08* kg Tasuta Ei võeta vastu
Mootori-, käigukasti ja määrdeõlid, kuni 20 l jaepakendis, üle 20 kg 13 02 08* kg 0.56 Ei võeta vastu
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud kuni 10 l jaepakendis, kuni 10 kg 20 01 27* kg Tasuta Ei võeta vastu
Ohtlikke aineid sisldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud kuni 10 l jaepakendis, üle 10 kg 20 01 27* kg 0.76 Ei võeta vastu
Paber ja kartong 20 01 01 Tasuta Ei võeta vastu
Patareid ja akud 20 01 33* kg Tasuta Ei võeta vastu
Plastid (märgistatud) 20 01 39 Tasuta Ei võeta vastu
Segajäätmed (markeerimata plast, autoklaasid, autode plastdetailid, autode istmed jms mittetaaskasutatavad jäätmed) 20 03 99 35.59 Ei võeta vastu
Segapakendid (m3) 15 01 06 Tasuta Ei võeta vastu
Sortimata ravimi kogumid (kg) 20 01 98* kg Tasuta Ei võeta vastu
Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel 20 03 07 Tasuta Ei võeta vastu
Sõiduauto vanarehvid, kuni 8 tk 16 01 03 tk Tasuta Ei võeta vastu
Sõiduauto vanarehvid velgedel 16 01 03 tk 5.09 Ei võeta vastu
Tekstiilid, kuni 0,1 m³ 20 01 11 Tasuta Ei võeta vastu
Tekstiilid, üle 0,1 m³ 20 01 11 25.41 Ei võeta vastu
Tõrvapapp 17 03 02 50.84 Ei võeta vastu
Tõsteteenus 00 00 00 tk 5.09 Ei võeta vastu
Töötlemata puit 17 02 01 Tasuta Ei võeta vastu

Viimased Uudised: