vene eesti
Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Viljandi jäätmejaam
Viljandi linn

Aadress: Pärnu mnt 36, Viljandi linn
Avatud: E - R  9.00-18.00  L  9.00-15.00

 

Lisainfo: telefonilt 4355025 või e-maililt viljandi@keskkonnateenused.ee 

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.06.2020
VILJANDI JÄÄTMEJAAM
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ga EUR Hind km-ga EUR
Elanik Ettevõte
Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (s.h. kalmistujäätmed) 200203 tonn Tasuta 100.99
Mitteohtlikud akud ja patareid 20 01 34 tonn Tasuta Tasuta
Mustmetallid 16 01 17 tonn Tasuta Tasuta
Betoon 170101 tonn 53.80 53.80
Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 170107 tonn 43.54 43.54
Ehitus- ja lammutussegapraht 170904 tonn 102.49 102.49
Ehitus- ja lammutussegapraht (enne ladestamist vajavad järelsorteerimist) 170904 tonn 192.00 192.00
Kaalumise teenus eraldi tellimisel (ülesõit) 1 tk 5.40 5.40
Kasutuskõlbmatud rõivad 20 01 10 tonn 100.99 100.99
Klaas (lehtklaas) 170202 tonn 86.56 86.56
Kodumajapidamises tekkinud klaasijäätmed (v.a. auto- ja ehitusklaas, kg) 20 01 02 kg 97.81 97.81
Koldetuhk, räbu ja katlatuhk 10 01 01 tonn 98.93 98.93
Korstnapühkimisjäätmed 20 01 41 tonn 100.99 100.99
Mitteohtlikud ravimid 20 01 32 kg 5.60 5.60
Mitteohtlikud värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 28 kg 3.73 3.73
Plastid 200139 tonn 100.99 100.99
Plastid 170203 tonn 100.99 100.99
Prügi (segaolmejäätmed) 200301 tonn 106.04 106.04
Prügi (segaolmejäätmed) töötlemata 200301 tonn 202.03 202.03
Puit 170201 tonn 46.36 46.36
Puit, mida ei ole nimetatud koodiga 20 01 37 200138 tonn 46.36 46.36
Suurjäätmed (kompleksne) 200307 tonn 106.04 106.04
Tekstiil 200111 tonn 100.99 100.99
Toiduõli ja -rasv 20 01 25 kg 3.44 3.44
Tõsteteenus 00 00 00 tk 42 42.00
Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed 04 02 22 tonn 98.93 98.93
Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed 04 02 21 tonn 98.93 98.93
Taaskasutatavad jäätmed Elanik Ettevõte
Biolagunevad jäätmed, aia ja haljastusjäätmed (s.h. kalmistujäätmed) 200201 tonn Tasuta 66.73
Klaaspakendid 150107 tonn Tasuta 86.58
Komposiitpakendid 15 01 05 tonn Tasuta Tasuta
Metallid 200140 tonn Tasuta Tasuta
Metallpakendid (kg) 15 01 04 kg Tasuta Tasuta
Paber ja kartong 200101 tonn Tasuta Tasuta
Paber- ja kartongpakendid 150101 tonn Tasuta Tasuta
Plastpakendid (kg) 15 01 02 kg Tasuta Tasuta
Puitpakendid (kg) 15 01 03 kg Tasuta 38.74
Raud ja teras 17 04 05 tonn Tasuta Tasuta
Segapakendid 150106 tonn Tasuta Tasuta
Sortimata ravimi kogumid, kuni 1 kg 20 01 98* kg Tasuta Tasuta
Tekstiilpakendid 150109 tonn Tasuta 31.10
Vanarehvid (liitunud tootjavastutusorganisatsiooniga) 160103 tonn Tasuta Ei võeta vastu
Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed 200108 tonn 63.04 63.04
Puukoore- ja korgijäätmed 03 01 01 tonn 80.96 80.96
Ohtlikud jäätmed Elanik Ettevõte
Aegunud antibiootikumid 20 01 95* kg Tasuta 5.60
Elavhõbedat sisaldavad patareid 16 06 03* kg Tasuta 3.77
Fotokemikaalid (kg) 20 01 17* kg Tasuta 7.26
Happed (kg) 20 01 14* kg Tasuta 7.26
Kasutuselt kõrvaldatud elektroonikaseadmetelt eemaldatud ohtlikud osad 16 02 15* tonn Tasuta 31.10
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 200123* tonn Tasuta Tasuta
Lahustid (kg) 20 01 13* kg Tasuta 3.43
Leelised (kg) 20 01 15* kg Tasuta 7.26
Luminestsentslambid (kg) 20 01 21* kg Tasuta Tasuta
Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid 20 01 97* kg Tasuta 5.60
Ni-Cd-patareid ja -akud 16 06 02* kg Tasuta 3.77
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (kg) 20 01 29* kg Tasuta 3.44
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27* kg Tasuta 3.73
Ohtlikke aineid sisaldav puit 20 01 37* tonn Tasuta 97.61
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21 ja 20 01 2 200135* tonn Tasuta Tasuta
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli- ja rasvajäätmed (kg) 20 01 26* kg Tasuta 3.55
Ohtlikust poorsest ainest (nt asbestist) koosnevat ruumvõret sisaldavad metallpakendid, sh tühjad survemahutid 150111* kg Tasuta 3.77
Patareid ja akud 20 01 33* kg Tasuta Tasuta
Pestitsiidid 20 01 19* kg Tasuta 7.26
Pliiakud 16 06 01* kg Tasuta Tasuta
Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid 20 01 96* kg Tasuta 5.60
Saastunud pakendid 15 01 10* kg Tasuta 3.73
Sortimata ravimi kogumid (kg) 20 01 98* kg Tasuta 5.60
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 170605* tonn 100.51 100.51
Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud ehitusel ja lammutusel tekkinud puit, klaas ja plastid 17 02 04* kg 7.26 7.26

Viimased Uudised: