vene eesti
banner

NB!
* Vastavalt jäätmekonteineri asukoha kaugusele jäätmeveoki peatumiskohast võib teenus olla tasuline!
** Tasuline lisateenus!
NB! * tähistatud väljade täitmine on lepingu sõlmimiseks vajalik. Kui andmed on puudulikult täidetud, jääb leping sõlmimata!
Tellija nimi* :
Isikukood / Reg. number* :
Telefoni number* :
E-posti aadress* :
Arve e-posti aadress:
Linn / vald* :
Postiaadress* :
Postiindeks* :
Jäätmete väljaveo piirkond* :
Jäätmete väljaveo aadress* :
Jäätmete väljaveo postiindeks* :
Jäätmeliik* :
Jäätmemahuti tüüp* :
Jäätmemahutite arv* :
Jäätmete väljaveosagedus* :
Jäätmemahuti omand* :
Jäätmemahuti asukoht veopäval (*)* :
Pakendatud lisajäätmed* :
Vedaja poolt luku/värava avamine* :
Arve saamise eelistus* :
Selgitused:
Failid (mitme valimiseks hoia CTRL klahvi):