vene eesti
banner
NB! * tähistatud väljade täitmine on kaebuse esitamiseks vajalik. Kui andmed on puudulikult täidetud, jääb kaebus menetlemata!
Kliendi või lepingu nr (leiad lepingust või arvelt)* :
Tellija nimi* :
Isikukood / Reg. number:
Telefoni number* :
E-posti aadress* :
Jäätmete väljaveo piirkond* :
Jäätmete väljaveo aadress* :
Pretensiooni põhjus* :
Selgitused:
Arve number* :
Failid (mitme valimiseks hoia CTRL klahvi):