vene eesti
banner
Telli ehitusjäätmete konteineri tühjendus
NB! * tähistatud väljade täitmine on tühjenduse tellimiseks vajalik. Kui andmed on puudulikult täidetud, jääb tühjendus tellimata!
Kliendi või lepingu nr (leiad lepingust või arvelt):
Tellija nimi* :
Telefoni number* :
E-posti aadress* :
Arve e-posti aadress:
Jäätmete väljaveo piirkond* :
Jäätmete väljaveo aadress* :
Jäätmeliik* :
Teenus* :
Jäätmemahutite arv* :
Soovitud tühjenduse päev* :
Selgitused:
Failid (mitme valimiseks hoia CTRL klahvi):