vene eesti
banner
Korduma kippuvad küsimused

Sain arve kus on kaks tühjendust, aga minu jäätmeveo graafik näeb ette tühjenduse üks kord kuus. 

Küsimus on põhjendatud, kuid asjale on lihtne seletus. Kuna teostame jäätmete äravedu igal 28. päeval, siis üldjuhul toimubki see kord kuus, kuid kuna kuud ja äraveo tsükkel on pisut erineva pikkusega, läheb äraveo päev teatud aja jooksul paratamatult nihkesse. Mõnikord võib 28 päevane tsükkel sattuda ka 2-le korrale kuus, näiteks kui äravedu toimub kas 1. ja 29-ndal; 2. ja 30-ndal. või 3. ja 31-l. kuupäeval. Arve koostamisel võtamegi aluseks kas 7, 14, 28 või 84 päevase äraveotsükli vastavalt lepingule, graafikutele ja tühjenduste reaalsele arvule. Kõnekeelset nimetust korra kuus pole lepingutes ega graafikutes määratletud ja seetõttu ei võeta seda ka täpse arve koostamise aluseks. Vaadake üle lepingus toodud veosagedus ja graafikus toodud veopäevad. Järgmist veopäeva saab vaadata meie kodulehel. Arvel olevaid tühjendusi ehk vahelehte ja veograafikut saate vaadata meie e-iseteeninduses.

 

Sain arve kus on kaks tühjendust, aga minu jäätmeveo graafik näeb ette tühjenduse üks kord kvartalis. 

Kuna teostame jäätmete äravedu igal 84. päeval, siis üldjuhul toimubki see kord kvartalis, kuid kuna äraveo tsükkel ja kvartal on pisut erineva pikkusega (90-92 päeva), võib äraveo päev teatud aja jooksul sattuda ka 2-le korrale kvartalis. Arve koostamisel võtamegi aluseks kas 7, 14, 28 või 84 päevase tsükli vastavalt lepingule, veograafikutele ja tühjenduste reaalsele arvule. Kõnekeelset nimetust korra kvartalis pole lepingutes määratletud ja seetõttu ei võeta seda ka täpse arve koostamise aluseks. Vaadake üle lepingus toodud veosagedus ja graafikus toodud veopäevad. Veograafikut saate vaadata meie kodulehel ja e-iseteeninduses.

 

Kuidas sõlmida Teiega lepingut? 

Palume kõigepealt saata meile vastav sooviavaldus sisestades kõik vajalikud andmed AS Eesti Keskkonnateenused kodulehel www.keskkonnateenused.ee Klienditugi/Võta meiega ühendust/Uue lepingu sõlmimine - asuva VORMI kaudu ja seejärel vajutage SAADA nuppu.   Ärikliendil valida Klienditugi/Võta meiega ühendust/Uue lepingu sõlmimine (äriklient) - asuv VORM.
NB! * tähistatud väljade täitmine on lepingu sõlmimiseks vajalik. Kui andmed on puudulikult täidetud võib lepingu sõlmimine jääda tegemata.
Avalduses märgitud e-mailile saadetakse Teile eeltäidetud jäätmeveo leping. Palume see allkirjastada ja meile siis tagastada.
Lepingut saab ka digitaalselt allkirjastada tehes seda meie e-iseteeninduses. 

 

Mul on Teiega leping aga iseteenindus ütleb, et ma pole lepingut sõlminud? 

Iseteenindusse sisselogimiseks on vajalik, et lepinguomaniku isikukood oleks meie andmebaasis. Palume see võimalusel meile saata. Sisestame selle vajalikku andmebaasi ja lepinguandmetele ligipääs on lepinguomanikule e-iseteenindusse sisselogimisel nüüd tagatud. 
 

Ma soovin lepingut lõpetada. Mis ma pean tegema? 

Palume saata sooviavaldus AS Eesti Keskkonnateenused kodulehelt www.keskkonnateenused.ee  Klienditugi/Võta meiega ühendust/Lepingu lõpetamine - vastava VORMI kaudu. Kui on täidetud kõik nõutud väljad, siis saame lepingu lõpetada.

 

Saatsite mulle lepingu, aga ma ei soovi Teiega lepingut. 

Korraldatud jäätmeveo tingimustes ehk kehtiva „Jäätmeseaduse“ kohaselt ei ole jäätmeveolepingu sõlmimine kohustuslik. Lepingu allkirjastamine on kohustuslik kui soovite kasutada lisateenuseid nagu näiteks: konteineri rent, lisajäätmete vedu, avamisteenuse kasutamine, käsitranspordi kasutamine, graafikuvälise lisaveo tellimine telefoni teel jne. Arusaamatuste korral saate alati pöörduda meie Klienditoe poole kas telefoni teel, e-maili või kodulehekülje www.keskkonnateenused.ee - Klienditugi/ Võta meiega ühendust/Kirjuta meile – kaudu.
NB! Kui aga kinnistul ei elata ja seal jäätmeid ei tekigi, tuleb jäätmeveost vabastuse saamiseks pöörduda vastava taotlusega kohaliku omavalitsuse poole. 

 

Ma pole arvet saanud. Mis ma peaksin tegema? 

KKui arvet pole kätte saadud arveldusperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks, võtke meiega ühendust kas telefoni teel või läbi AS Eesti Keskkonnateenused kodulehe www.keskkonnateenused.ee
Klienditugi/ Võta meiega ühendust/Kirjuta meile ning saatke vastav TEADE. Saadame teile kordusarve. Oma arveid saate näha ja tasuda logides sisse meie e-iseteeninduse keskkonda.

 

Kuidas muuta lepingut? 

Palun vormistage pöördumine vastava VORMI kaudu, mille leiate meie kodulehelt www.keskkonnateenused.ee  Klienditugi/Võta meiega ühendust/Lepingu muutmine.  Jooksvat lepinguinfot on võimalik vaadata ka meie e-iseteeninduses.
E-iseteeninduse kasutamiseks on vajalik isikukoodi olemasolu meie andmebaasis. 

 

Mida ma võin olmejäätmete konteinerisse panna? 

Segaolmejäätmed on liigiti kogumisest üle jäänud olmejäätmed või nende sortimisjääk. 
Segaolmejäätmed on näiteks määrdunud ja katkised (korduskasutuseks kõlbmatud) riided, jalanõud, pehmed laste mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, toidulisandid ja vitamiinid, kosmeetika, mähkmed, kassiliiv, CD-plaadid, tühjad/katkised pastapliiatsid, kirjaklambrid, hõõgniidiga lambipirnid, jahtunud tuhk, suitsukonid, kasutatud pabernõud, peegli- ja klaasikillud, katkised nõud (kastrulid, pannid, taldrikud jne), jms. 
NB! Olmejäätmete hulka ei sobi ehitusjäätmed, ohtlikud jäätmed ega elektroonika.

 

Mida ma võin biojäätmete konteinerisse panna? 

Biojäätmete kogumismahutisse võib panna tahkeid biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid. Biolagunevad jäätmed on pagaritooted, kohvi- ja teepaks, toidujäätmed, näiteks liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad (sh koorismisjäägid), leib, sai, poolfabrikaadid, juust, või ja margariin ning muud tahked toidujäätmed, näiteks majapidamispaber, pabersalvrätid, paberfiltrid, toataimed ja lõikelilled. Biojäätmed tuleb paigutada kogumismahutisse lahtiselt, biolagunevas jäätmekotis või paberkotis. Soovitame kasutada biojäätmete mahutis vooderduskotte. Seda lisateenust saate tellida vedajalt. 

 

Mida ma võin paberjäätmete konteinerisse panna? 

Paberijäätmete alla kuuluvad ajalehed, ajakirjad, reklaamtrükised, joonistuspaber, ümbrikud, kaanteta raamatud ning puhas paber ja papp. Paberjäätmete hulka ei tohiks panna kommipabereid, toidu- või joogipakendeid, majapidamispaberit (sh taskurätte), küpsetuspaberit,  kasutatud pabernõusid, fooliumi- ja kopeerpaberit.  Nimetatud jäätmed tuleb koguda vastavalt pakendite või segaolmejäätmete konteinerisse.  

 

Mida võin pakendijäätmete konteinerisse panna? 

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks tema olelusringi vältel - toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. 
Pakendjäätmed on: tühjad piimatoodete- ja mahlapakid, konservikarbid, purgid, kaaned ja korgid, kilekotid, šampoonipudelid, hambapastatuubid, pandimärgita pudelid, tühjad kodukeemia pudelid ja värvipurgid jne. Kemikaale sisaldava pakendi puhul tuleks pakend kindlasti puhastada täielikult kemikaalist. Tavapakendi puhul piisab loputamisest. 

Mis on suurjäätmed?

Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada jäätmemahutisse (nt mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, aknaraamid, kraanikausid jms) ja mis on paigutatud jäätmemahuti kõrvale äraviimise eesmärgil. Suurjäätmed ei ole ehitus- lammutusjäätmed, suuremõõtmelised probleemtooted (nt romusõidukid või nende osad, sh rehvid), elektri- ja elektroonikaseadmed (nt pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid) ja nende jäätmed ning muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed.

 

Soovin tellida graafikuvälist tühjendust? Mis ma pean tegema? 

Palun vormistage tellimus meie kodulehel oleva vormi kaudu, mille leiate www.keskkonnateenused.ee  Klienditugi/Võta meiega ühendust/Telli tühjendus. 
Paljudes piirkondades saab lisatühjendust tellida e-iseteeninduses
E-iseteeninduse kasutamiseks on vajalik isikukoodi olemasolu meie andmebaasis. 
Tühjendust saab tellida ka telefoni teel. Tuvastamiseks pange valmis kas oma kliendinumber või isikukood, juriidilistel isikutel vastavalt firma registreerimisnumber. 

 

Kuidas muuta oma andmeid? 

Palun vormistage pöördumine meie kodulehel oleva vormi kaudu, mille leiate www.keskkonnateenused.ee  Klienditugi/Võta meiega ühendust/ Uuenda kontaktandmeid.
Andmeid saab mugavalt muuta iseteeninduses.  Iseteeninduse kasutamiseks on vajalik isikukoodi olemasolu meie andmebaasis.

 

Kas teenindamine toimub kindlal kellaajal? 

Teenindamine ei toimu kellajalise täpsusega. Jäätmete vedu ei tohi teostada öörahu ajal kella 22.00-st kuni 6.00-ni ja puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni. Omavalitsustes võib olla öörahu aja osas erisusi.  Teenindamise ajavahemik on fikseeritud kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas ja kliendilepingus. 

 

Kas saan iseteenindusse minu lepingu vaatamiseks lubada siseneda ka kellelgi teisel? 

Saab küll! Selleks tuleb siseneda e-iseteenindusse lepingu omanikul ja vormistada paneelile Konteinerid ja lepingud klikates volitus. Juriidilisel isikul palun saata klienditeenindusse e-kiri, milles on esitatud volituse saaja andmed (nimi, isikukood, e-post, mobiili number, volituse kehtivus ja edasivolitamise õigus jah/ei) 

 

Miks e-arved või püsimakse leping ei lähe sinna panka, kuhu klient või haldur arvas minevat, aga arveid sinna ei saadeta? 

Kliendi poolt tuleks sõlmida e-arve arvelduse leping või püsimakse leping just selles pangas, kuhu soovitakse saada e-arve või püsimakse leping. Pangas sõlmitud lepingu aluseks on jäätmeveo lepingu alusel saadud viitenumber, mis on seotud ainult ühe konkreetse jäätmeveo lepinguga (kaheksakohaline number, sarnane jäätmeveolepingu kliendinumbriga, lisaks veel üks lisanumber).  Kui ühe jäätmeveo lepingu viitenumbri alusel on sõlmitud mitmes erinevas pangas tähtajatu e-arve või püsimakse leping, siis kehtib ainult esimesena sõlmitud leping.  
Kui soovitakse muuta panka, mille kaudu arveldused teha, tuleb eelnevalt korrektselt lõpetada eelmises pangas sõlmitud leping ja siis teha uus leping teises pangas. Kui on ühes pangas sõlmitud tähtajaline leping arvelduste tegemiseks ja soovitakse leping üle viia teise panka, siis hakkavad arveldused teise panga kaudu toimima alles peale märgitud (eelmise pangaga sõlmitud lepingu) tähtaja möödumist või lepingu ennetähtaegset lõpetamist.  
 

 

Viimased Uudised: