vene eesti
banner
Hinnakirjad :
Tallinn/Kristiine alates 01.05.2023

AS Eesti Keskkonnateenused
Artelli 15, Tallinn 10621
Registrikood: 10277820
Tel. (+372) 6 400 830

Eesti Keskkonnateenused AS juhindub käibemaksuseaduse § 46 lg 25 üleminekusättest ning rakendab Kristiine jäätmeveopiirkonnas 20%-list käibemaksumäära enne 1. maid 2023 riigihanke tulemusena sõlmitud kontsessioonilepingu alusel osutatud teenustele kuni 2025. aasta 31. detsembrini või kuni lepingu lõppemiseni.

Käibemaksuseadus § 46 lg 25: “Maksukohustuslasel on kuni 2025. aasta 31. detsembrini õigus enne 2023. aasta 1. maid sõlmitud kirjaliku lepingu alusel kohaldada maksustatava kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel kuni 2023. aasta 31. detsembrini kehtinud käesoleva seaduse § 15 lõikes 1 sätestatud käibemaksumäära, kui asjaomane leping näeb ette, et kauba või teenuse hind sisaldab käibemaksu või hinnale lisandub 20-protsendise käibemaksumääraga käibemaks ning lepinguga ei ole ette nähtud käibemaksumäära võimalikust muutusest tulenevat hinna muutust.”

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.05.2023
Биологически разлагаемые отходы кухонь и столовых
Размер емкости / м3Опустошение одной емкости (без НСО) евроОпустошение одной емкости (с НСО 20%) евроАренда одного контейнера на один месяц (без НСО) евроАренда одного контейнера на один месяц (с НСО 20%) евроПродажная цена контейнера для отходов (без НСО) евроПродажная цена контейнера для отходов (с НСО 20%) евро
kuni 0,080.490.591.752.1039.1747.00
kuni 0,140.610.731.752.1039.1747.00
kuni 0,240.680.822.002.4050.0060.00
kuni 0,80 süvamahuti2.272.72----
kuni 1,30 süvamahuti3.684.42----
Смешанные бытовые отходы
Размер емкости / м3Опустошение одной емкости (без НСО) евроОпустошение одной емкости (с НСО 20%) евроАренда одного контейнера на один месяц (без НСО) евроАренда одного контейнера на один месяц (с НСО 20%) евроПродажная цена контейнера для отходов (без НСО) евроПродажная цена контейнера для отходов (с НСО 20%) евро
kuni 0,081.972.361.752.1039.1747.00
kuni 0,142.432.921.752.1039.1747.00
kuni 0,15 jäätmekott (kuni 10kg)2.262.71----
kuni 0,242.713.252.002.4050.0060.00
kuni 0,373.384.062.903.4888.33106.00
kuni 0,664.795.754.905.88180.00216.00
kuni 0,805.646.775.907.08190.00228.00
kuni 1,107.448.936.908.28220.00264.00
kuni 1,30 süvamahuti10.1512.18----
kuni 2,5016.9220.3018.0021.601,100.001,320.00
kuni 3,00 süvamahuti22.8427.41----
kuni 4,5025.1030.1224.0028.801,400.001,680.00
kuni 5,0 süvamahuti38.0745.68----
Бумага и картон
Размер емкости / м3Опустошение одной емкости (без НСО) евроОпустошение одной емкости (с НСО 20%) евроАренда одного контейнера на один месяц (без НСО) евроАренда одного контейнера на один месяц (с НСО 20%) евроПродажная цена контейнера для отходов (без НСО) евроПродажная цена контейнера для отходов (с НСО 20%) евро
kuni 0,140.000.001.752.1039.1747.00
kuni 0,240.000.002.002.4050.0060.00
kuni 0,370.000.002.903.4888.33106.00
kuni 0,660.000.004.905.88180.00216.00
kuni 0,800.000.005.907.08190.00228.00
kuni 1,100.000.006.908.28220.00264.00
kuni 1,30 süvamahuti0.000.00----
kuni 2,500.000.0015.0018.001,100.001,320.00
kuni 3,00 süvamahuti0.000.00----
kuni 4,500.000.0018.0021.601,350.001,620.00
kuni 5,00 süvamahuti0.000.00----
биоразлагающиеся кухонные и столовые отходы III категории
Размер емкости / м3Опустошение одной емкости (без НСО) евроОпустошение одной емкости (с НСО 20%) евроАренда одного контейнера на один месяц (без НСО) евроАренда одного контейнера на один месяц (с НСО 20%) евроПродажная цена контейнера для отходов (без НСО) евроПродажная цена контейнера для отходов (с НСО 20%) евро
kuni 0,24m30.851.022.002.4050.0060.00
Suurjäätmed
Размер емкости / м3Опустошение одной емкости (без НСО) евроОпустошение одной емкости (с НСО 20%) евроАренда одного контейнера на один месяц (без НСО) евроАренда одного контейнера на один месяц (с НСО 20%) евроПродажная цена контейнера для отходов (без НСО) евроПродажная цена контейнера для отходов (с НСО 20%) евро
Suuremõõtmelised jäätmed14.6617.59----
Дополнительные услуги, оказываемые по договоренности сторон:евро (без НСО)евро (НСО 20%)
0,08-0,37m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk15.0018.00
0,60-1,10m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk18.0021.60
1,50-4,50m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk25.0030.00
Arve jagamisteenus, tk (Arvestatakse iga arve kohta eraldi)1.001.20
Arve lisa vaheleht (kuu koond osutatud teenuste ülevaade aadresside, teenuste ja jäätmeliikide kaupa)2.002.40
Biofilterkaane paigaldus (0,14m3 ja 0,24m3 mahutitele), kord10.0012.00
Biofilterkaane rent 0,14m3 konteinerile1.001.20
Biofilterkaane rent 0,24m3 konteinerile1.251.50
Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 0,08m3 mahutile, 1 tk1.251.50
Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 0,14m3 mahutile, 1 tk1.351.62
Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt 0,24m3 mahutile, 1 tk1.651.98
Biolagunevate jäätmete kogumismahuti vooderduskott ja paigaldus vedaja poolt kuni 1,3m3 süvamahutile, 1 tk3.904.68
Jäätmemahuti, selle ligipääsu või hoiukoha avamiseks avamisvahendi kasutamine kuni kaks korda kuus, kuu4.004.80
Jäätmemahuti, selle ligipääsu või hoiukoha avamiseks avamisvahendi kasutamine üle kahe korra kuus, kuu6.007.20
Jäätmete kogumise ja äraveoga seotud konsultatsioon, klientide nõustamine, tund( minimaalne arvestus 0,5 tundi)30.0036.00
Jäätmetõendi väljastamine, kord15.9819.18
Kogumismahuti mahtu ületavate jäätmete või kogumismahuti väliste, vahetult kogumismahuti kõrval asuvate pakendatud jäätmete laadimine, äravedu ja käitlus(kõik jäätmeliigid), 1m³10.5012.60
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,50m3 ja suurem konteiner, tk40.0048.00
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,10m3 konteiner, tk16.5019.80
Kordusarve, võlateate saatmine tasumata arvete kohta, kord3.203.84
Luku aasade paigaldamine 0,08-1,10m3 konteinerile, tk20.0024.00
Luku aasade paigaldamine 1,50-4,50m3 konteinerile, tk28.0033.60
Mahuti käsitransport jäätmeveokini (11-20m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), tk2.503.00
Mahuti käsitransport jäätmeveokini (21-40m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), tk3.504.20
Tabalukk sarivõtmega, tk30.0036.00
Veograafiku või lepingu korduv, paberkandjal väljastamine, kord2.002.40
Võlgnevuse puudumise kohta teate või saldokaardi väljastamine kliendi soovil, tk3.203.84
Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu, 1m³0.000.00
Rendikonteinerite ümbervahetamisel või ära toomisel lisandub tasu konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale
Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) visuaalsel vaatlusel. Vedajal on õigus esitada arve ületäitunud mahuti tühjendamise eest ja mahutiväliste jäätmete eest vastavalt hinnakirjale
Mahutite pesuteenust osutatakse ainult AS Eesti Keskkonnateenuste rendikonteineritele
Tasu segaolmejäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete ja suurjäätmete tühisõidu eest on 50% vastava suurusega segaolmejäätmete kogumismahuti tühjendamise graafikujärgsest teenustasust (vt hinnakirja). Teenuse pakkujal on õigus rakendada tasu tühisõidu eest muuhulgas ka juhul, kui jäätmevaldaja ei ole võimaldanud juurdepääsu kogumismahutile või ei ole vaatamata tellimuse tegemisele välja pannud jäätmeliigile vastavaid jäätmeid veo teostamiseks. Tühjaks loetakse mahuti, mille põhi paistab
Graafikuvälise ja tellimusel tühjenduse hind on 20% kallim tavahinnast
Tagasi