vene eesti
banner
Hanked ja toetused
Vaata järgmist veopäeva:
Vaata
 

HANKED


Hetkel aktiivsed hanked puuduvad

 

TOETUSED

 
Eesti Keskkonnateenused AS arendab koostöös Kliimaministeeriumiga prototüüplahendust, mis on suunatud jäätmearuandluse esitamisele, ohtlikute jäätmete saatelehtede esitamisele ja selle jaoks eelduste loomisele (andmete olemasolu tagamine, liidestuste tegemine). Projekti peamine eeldatav tulemus on uue mikroteenuse-põhise lahenduse väljatöötamine jäätmearuandluseks.
Projekti rahastab Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA 149 408 € ulatuses.

  

Eesti Keskkonnateenused AS on saanud Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendusel Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust summas 2 419 337 eurot. Projekti „Eesti Keskkonnateenused AS biojäätmete ümbertöötlemise tehase rajamine“ eesmärgiks on suurendada biolagunevate jäätmete (jäätmekoodiga 20 01 08 ja 20 02 01) valikkogumist ja ringlussevõttu, mille saavutamiseks rajatakse 2019 aastal ümbertöötlemise tehas. Projekti tulemusena on plaanis 15 aasta jooksul ringlusse suunata üle 200 000 tonni biolagunevaid jäätmeid.
Eesti Keskkonnateenused AS sai 2015. aastal  “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine” meetmest toetust, mille abil viidi ellu projekt “Lõuna-Eesti paberi- ja pakendijäätmete sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”, mille eesmärgiks on suurendada paberist ja kartongist pakendijäätmete käitlemist.


   
 
 Eesti Keskkonnateenused AS sai 2013. aastal  “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine” meetmest toetust, mille abil viidi ellu projekt “Paberi- ja pakendijäätmete sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”.
Projekti eesmärgiks on suurendada paberist ja kartongist pakendijäätmete käitlemist vähemalt 80% võrra ning suurendada paberi- ja kartongijäätmete käitlemist 25% võrra. Seatud eesmärgi saavutamiseks viidi läbi hange jäätmekäitlusliini soetamiseks, mille abil sorteeritakse ja pressitakse jäätmed. Projekti tulemusena suunatakse taaskasutusse alates 2015. aastast 25 000 tonni paber- ja kartongijäätmeid.
 
 
2012-2013 läbiviidud hanke tulemusena sai AS Eesti Keskkonnateenused Euroopa Ühtekuuluvusfondist toetust, mille abil viidi ellu projekt „Jäätmete taaskasutuse suurendamine ja ringlussevõtu arendamine“.
Projekti eesmärgiks oli ehitus- ja lammutussegaprahi taaskasutuse suurendamine ja materjalide ringlussevõtu arendamine. Projekti raames korraldatud hangete tulemusel soetati 2 uut seadet:
  • Kivi- ja betoonijäätmete purusti Terex Pegson                               
  • Metrotrak 900x600HA    
 
Viimased Uudised: