vene eesti
banner
Ettevõttest
Vaata järgmist veopäeva:
Vaata
Eesti Keskkonnateenused on Eesti juhtiv jäätmekäitlus- ja kommunaalteenuseid pakkuv kontsern, mille põhitegevuseks on olmejäätmete kogumine. Lisaks sellele tegeleb ettevõte teisese toorme, ehitusjäätmete ning muude jäätmete kogumisega. Mõningates piirkondades pakub ettevõte talvisel ajal ka teede ja tänavate hooldusteenust. Ettevõte teenindab Eestis enam kui 100 000 klienti ning käitleb üle 250 000 tonni jäätmeid aastas. Kontsern annab tööd ligi 600 inimesele ja selle käive ületas 2016. aastal 28 miljonit eurot. Ettevõttes on juurutatud integreeritud töötervishoiu, tööohutuse- kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteem ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 standardite põhjal. Nimetatud standardite järgimine eeldab pidevat arengut nii tööohutuse- ja -tervishoiu kui kvaliteedi- ja keskkonnaalastes aspektides. Eesti Keskkonnateenused pakub oma teenuseid suuremates Eesti keskustes ja nende ümbruses.

Viimased Uudised: