vene eesti
Kaasaegne jäätmekäitlus tähendab juba ammu märksa enamat kui lihtsalt prügivedu. Peamine rõhk on ressursisäästlikul käitumisel ning jäätmetele uue elu andmisel ehk taaskasutamisel. Prügi vajab sorteerimist, osa sellest on muutunud lausa kaubaks (näit. pakendid).
Moodsad tehnoloogiad lubavad taaskasutada järjest suuremat hulka jäätmeid, mille tulemusena väheneb keskkonna saastamine ja vajadus uute loodusvarade kasutusele võtmiseks. See on suur väljakutse nii meile kui ühiskonnale laiemalt. Muutume aina enam kompetentsikeskuseks, kus keskkonnateadliku kliendi soovide rahuldamiseks on vaja rakendada ülemaailmseid teadmisi, kogemusi ning kaasaegsete tehnoloogiate viimast sõna.
“  
Argo Luude,
AS Eesti Keskkonnateenused juhatuse esimees
Teenused Ärikliendile
Teenused Erakliendile
Jäätmejaamad
Teed ja tänavad
Korraldatud jäätmevedu

Viimased Uudised: