vene eesti
Pakutavad teenused:
  • suvine ja talvine hooldus;
  • teede ja platside ehitus;
  • liikluskorralduvahendite paigaldamine;
  • metsamaterjali ladustamine (Viljandi hooldepiirkonnas).

Viimased Uudised: