vene eesti
Teed ja tänavad

Suvine hooldus
Talvine hooldus
Haljastute hooldus
Riigimaanteede hooldus

Teehoiutööde eesmärgiks on kindlustada võimalikult ohutud liiklustingimused iga ilmastikuga ning hoida teed ja tänavad puhtad ja tolmuvabad.
Meie soov on tagada linnatranspordile ja kõigile linlastele korrastatud tänavad ning ohutud liiklemistingimused. Hooldustööde tellijateks on peamiselt kohalikud omavalitsused, kuid tarbijateks kõik linnakodanikud: olgu siis tegemist jalakäija, jalgratturi või autojuhiga. Teehooldustööde kvaliteeti mõjutavad eelkõige tehniline valmisolek ja koolitatud ning motiveeritud töötajad. Ettevõtte järjepideva arengu on taganud kaasaegse tehnika ja tehnoloogia kasutamine ning töötajate koolitus ja pikaajalised kogemused. Plaanipäraselt korraldatud töötajate koolitused annavad kogemusi ja kindlust tegutsemiseks erinevates ilmastikuoludes.
Teehoiutööd jagunevad suvi- ja talihoolduseks.

        
 

Suvine hooldus

Suvise hoolduse käigus puhastatakse tänavad, kõnniteed ja parklad prahist ning tolmust.
 • pühkimise käigus toimub teepinna puhastamine ja pühkmete kogumine auto või pühkimisseadme kogumiskonteinerisse. Olenevalt puhastatava pinna iseloomust kasutame kahte tüüpi tehnoloogiat:
  -  vaakumimuriga pühkimine;
  -  mehhaanilise seadmega pühkimine.
         Tolmu tekke vältimiseks toimub teepinna niisutamine veega.
 • Pesemise eesmärk on teepinna puhastamine tolmust ja liivast survepesu abil. Kruusakattega teede hooldamisel teostame tee kastmint tolmamise vältimiseks.
 • Harjamise käigus toimub puhastatavalt alalt liiva või prahi kogumine traktori harjaga. Kasutatakse kohtades, kus liiva ja prahi kogus on suur. Vajadusel puhastatava pinna eelniisutamine tolmamise vältimiseks.
 

Talvine hooldus

Talvise hoolduse puhul puhastatakse tänavad lumest ja jääst ning töödeldakse libedustõrje materjaliga, vajadusel teostatakse lume väljavedu.
 • Lumetõrje käigus eemaldatakse lumi teepinnalt, suure lume koguse või kitsa territooriumi puhul teostatakse lume äravedu, et tagada läbipääs ja ohutu liiklus. Suuremate magistraalteede ja tänavate lumetõrjet teostatakse autosahaga, kõnniteedel kasutatakse sahk-harjaga traktoreid.
 • Libedustõrje eesmärgiks on teekatte haardeteguri suurendamine teekattele kloriidide, abrasiivmaterjalide või nende segude või kloriidide vesilahuste puistamisega, samuti teekatte haardeteguri suurendamine mehaanilise karestamisega. Libedustõrjet teostatakse puisturseadmega. Peamiselt kasutatakse puistematerjalina kloriide (NaCl), liiva ja graniit- või paesõelmeid.
 • Käsitsi hooldust teostatakse kohtades, kus mehhanismidega juurdepääs puudub, näiteks ülekäigurajad ja ühistranspordi ootealad.
 • Puistematerjalide müük - müüme libedustõrjel kasutatavaid puistematerjale (sool, graniitkillustik) pakendatud 25 kg kottides või lahtiselt meie laost või koos kohaletoomisega. Samuti rendime puistematerjalide hoidmiseks plastikkonteinereid.
 

Haljastute hooldus

Teostame haljastute, parkide ja territooriumite suvist hooldust:
 • murude, haljasalade rajamine;
 • murude ja haljasalade niitmine;
 • prahi koristus, jäätmete äravedu;
 • sügislehtede koristus ja äravedu;
 • puude, põõsaste ja hekkide lõikus.
 
Huvi korral küsige pakkumist:

Viimased Uudised: