Hinnakirjad :
Jõgeva linn

Alates 1. jaanuarist 2016 teostab Jõgeva linnas segaolmejäätmete, biolagunevad köögi ja söögklajäätmete ning vanapaberi ja papi vedu omavalitsusega sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada.

NB! Jõgeva linnas kehtib uus hinnakiri alates 01.05.2017!

* Lepingut on võimalik sõlmida ka posti teel - saada meile oma andmed lepingu sõlmimiseks. Vastavalt saadetud andmetele vormistatakse kliendileping, mis saadetakse kahes eksemplaris soovitud postiaadressil - üks eksemplar palun allkirjastada ja meile tagastada.


Klienditeeninduspunkt asub Tartus aadressil Tähe 108.

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.03.2018
Segaolmejäätmed
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 20%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 20%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 20%) EUR
kuni 0,02 jäätmekott*0.150.18----
kuni 0,080.580.701.952.3439.1747.00
kuni 0,141.021.221.952.3439.1747.00
kuni 0,241.742.092.503.0050.0060.00
kuni 0,372.683.223.504.2088.33106.00
kuni 0,664.795.755.506.60180.00216.00
kuni 0,805.806.966.507.80190.00228.00
kuni 1,107.989.588.9010.68220.00264.00
kuni 1,5010.8813.0612.0014.40--
kuni 2,5018.1321.7612.0014.40630.00756.00
kuni 4,5032.6339.1614.0016.80820.00984.00
Biolagunevad köögi-ja sööklajäätmed
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 20%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 20%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 20%) EUR
kuni 0,140.000.001.952.3439.1747.00
kuni 0,240.000.002.503.0050.0060.00
Paber ja papp
Mahuti suurus / m³Ühe mahuti tühjendus (km-ta) EURÜhe mahuti tühjendus (km-ga 20%) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ta) EURÜhe konteineri ühe kuu rent (km-ga 20%) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ta) EURJäätmekonteineri müügihind (km-ga 20%) EUR
kuni 0,660.000.005.506.60180.00216.00
kuni 2,500.000.0012.0014.40630.00756.00
kuni 4,500.000.0014.0016.80820.00984.00
Poolte kokkuleppel rakendatavad lisateenused:EUR (km-ta)EUR (km 20%)
0,14-0,37m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk/kord15.0018.00
0,60-1,10m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk/kord18.0021.60
1,50-4,50m3 konteineri pesu (Lisandub konteineri transport), tk/kord25.0030.00
Jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõuetele mittevastavalt paikneva konteineri teenindamise tasu, kord***1.862.23
Jäätmemahuti, selle ligipääsu või hoiukoha avamiseks kasutatava võtme või puldi haldamise tasu, €/kuu9.5911.51
Jäätmeveoki tagurdamine kliendi mahutini alates 151 meetrist9.5911.51
Kilekottidesse pakendatud konteineriväliste segaolmejäätmete laadimine ja vedu*, 1m³7.258.70
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus 1,50m3 ja suurem konteiner** €/tk40.0048.00
Konteineri paigaldus, teisaldus, ringivahetus kuni 1,10m3 konteiner** €/tk16.5019.80
Kordusarve, võlateate saatmine tasumata arvete kohta, kord3.203.84
Kottidesse pakendatud konteinerivälised jäätmed s.h. puulehed ja pügatud muru laadimine*, 1m³30.0036.00
Mahuti käsitransport jäätmeveokini (6-25m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast) €/tk3.834.60
Mahuti käsitransport jäätmeveokini (üle 25m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast) €/tk9.5911.51
Veograafiku või lepingu korduv saatmine kliendi soovil posti teel (ei rakendu e-posti teel saates), tk2.002.40
Võlgnevuse puudumise kohta teate või saldokaardi väljastamine kliendi soovil, tk3.203.84
Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu*, 1m³25.0030.00
Tagasi

Viimased Uudised: