Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Aardlapalu ümberlaadimisjaam
Tartu linn
Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.08.2018
Vastuvõetavate jäätmete nimistu
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ta EUR Hind km-ga EUR
Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed 20 01 08 tonn 16.90 20.28
Ehitus- ja lammutussegapraht 17 09 04 tonn 80.00 96.00
Puit 17 02 01 tonn 70.00 84.00
Suurjäätmed 20 03 07 tonn 80.00 96.00
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 17 06 05* tonn 110.00 132.00
Biolagunevad jäätmed 20 02 01 tonn 16.90 20.28
Prügi (segaolmejäätmed) 20 03 01 tonn 75.18 90.22
Muud jäätmete mehhaanilise töötlemise jäägid 19 12 12 tonn 80.00 96.00

Viimased Uudised: