Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Aardlapalu ümberlaadimisjaam
Tartu linn

Aadress: Aardlapalu ümberlaadimisjaam, Uhti küla, Kambja vald, Tartu maakond

Avatud: E-P 07:00-19:00

Lisainfo: telefonilt 7386700 või e-maililt tartu@keskkonnateenused.ee

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.01.2020
Vastuvõetavate jäätmete nimistu
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ta EUR Hind km-ga EUR
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (s.h. eterniit) 17 06 05* tonn 110.00 132.00
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 20 01 08 tonn 16.90 20.28
Prügi (segaolmejäätmed) 20 03 01 tonn 75.18 90.22
Ehitus- ja lammutuspuit (töödeldud) 17 02 01 tonn 70.00 84.00
Suurjäätmed 20 03 07 tonn 108.00 129.60
Muud jäätmete mehhaanilise töötlemise jäägid 19 12 12 tonn 98.00 117.60
Ehitus- ja lammutussegapraht 17 09 04 tonn 98.00 117.60
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 20 02 01 tonn 16.90 20.28

Viimased Uudised: