Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Viljandi jäätmejaam
Viljandi linn

Aadress: Pärnu mnt 36, Viljandi linn
Avatud: E - R  9.00-18.00  L  9.00-15.00

 

PÜHADE AJAL TÖÖTAME TAVAPÄRASE GRAAFIKU ALUSEL

Lisainfo: telefonilt 4355025 või e-maililt viljandi@keskkonnateenused.ee 

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 01.06.2020
VILJANDI JÄÄTMEJAAM
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ta EUR Hind km-ga EUR Hind km-ta EUR Hind km-ga EUR
Elanik Ettevõte
Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud (t) 17 01 07 tonn 36.28 43.54 36.28 43.54
Koldetuhk, räbu ja katlatuhk 10 01 01 tonn 82.44 98.93 82.44 98.93
Mitteohtlikud akud ja patareid 20 01 34 tonn 0 0 0 0
Toiduõli ja -rasv 20 01 25 kg 2.87 3.44 2.87 3.44
Mitteohtlikud värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 28 kg 3.11 3.73 3.11 3.73
Korstnapühkimisjäätmed 20 01 41 tonn 84.16 100.99 84.16 100.99
Mustmetallid 16 01 17 tonn 0 0 0 0
Plastid 20 01 39 tonn 84.16 100.99 84.16 100.99
Kodumajapidamises tekkinud puiduäätmed (v.a. aia- ja haljastusjäätmed) 20 01 38 tonn 38.63 46.36 38.63 46.36
Töötlemata puit 17 02 01 tonn 38.63 46.36 38.63 46.36
Ehitus- ja lammutusplast 17 02 03 tonn 84.16 100.99 84.16 100.99
Ehitus- ja lammutusklaas (s.h. lehtklaas) 17 02 02 tonn 72.13 86.56 72.13 86.56
Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme möödel ja lahtiveõtud kõva mööbel 20 03 07 tonn 88.37 106.04 88.37 106.04
Töödeldud tekstiilikiudude jäätmed 04 02 22 tonn 82.44 98.93 82.44 98.93
Kaalumise teenus tk 4.50 5.40 4.50 5.40
Prügi (segaolmejäätmed) 200301 tonn 88.37 106.04 88.37 106.04
Ehitus- ja lammutussegapraht 17 09 04 tonn 160.00 192.00 160.00 192.00
Klaas (v.a. auto- ja ehitusklaas) 20 01 02 tonn 81.51 97.81 81.51 97.81
Tekstiilid 20 01 11 tonn 84.16 100.99 84.16 100.99
Prügi (segaolmejäätmed) töötlemata 200301 tonn 168.36 202.03 168.36 202.03
Töötlemata tekstiilikiudude jäätmed 04 02 21 tonn 82.44 98.93 82.44 98.93
Ehitus- ja lammutussegapraht 17 09 04 tonn 85.41 102.49 85.41 102.49
Betoon (t) 17 01 01 tonn 44.83 53.80 44.83 53.80
Kasutuskõlbmatud rõivad 20 01 10 tonn 84.16 100.99 84.16 100.99
Mitteohtlikud ravimid 20 01 32 kg 4.67 5.60 4.67 5.60
Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (s.h. kalmistujäätmed) 200203 tonn 0 0 84.16 100.99
Elanik Ettevõte
Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 20 01 08 tonn 52.53 63.04 52.53 63.04
Sõiduauto vanarehvid, kuni 8 tk 16 01 03 tonn 0 0 0 0
Tekstiilpakendid 15 01 09 tonn 0 0 25.92 31.10
Sõiduauto vanarehvid velgedel 16 01 03 tonn Ei võeta vastu 90.01 108.01
Segapakendid 15 01 06 tonn 0 0 0 0
Metallid 20 01 40 tonn 0 0 0 0
Mitteohtlikud kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt pliidid, pesumasinad) 20 01 36 tonn 0 0 0 0
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 20 02 01 tonn 0 0 55.61 66.73
Raud ja teras 17 04 05 tonn 0 0 0 0
Klaaspakendid 15 01 07 tonn 0 0 72.15 86.58
Komposiitpakendid 15 01 05 tonn 0 0 0 0
Metallpakendid 15 01 04 tonn 0 0 0 0
Puukoore- ja korgijäätmed 03 01 01 tonn 67.47 80.96 67.47 80.96
Paber ja kartong 20 01 01 tonn 0 0 0 0
Paber- ja kartongpakendid 15 01 01 tonn 0 0 0 0
Plastpakendid 15 01 02 tonn 0 0 0 0
Puitpakendid 15 01 03 tonn 0 0 32.28 38.74
Elanik Ettevõte
Ohtlikke aineid sisaldav puit 20 01 37* tonn 0 0 81.34 97.61
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed 20 01 35* tonn 0 0 0 0
Pestitsiidid 20 01 19* kg 0 0 6.05 7.26
Pliiakud 16 06 01* tonn 0 0 0 0
Ohtlikust poorsest ainest (nt asbestist) koosnevat ruumvõret sisaldavad metallpakendid, sh tühjad survemahutid 150111* kg 0 0 3.14 3.77
Ni-Cd-patareid ja -akud 16 06 02* kg 0 0 3.14 3.77
Leelised 20 01 15* kg 0 0 6.05 7.26
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli ja rasv 20 01 26* kg 0 0 2.96 3.55
Aegunud antibiootikumid 20 01 95* kg 0 0 4.67 5.60
Elavhõbedat sisaldavad patareid 16 06 03* kg 0 0 3.14 3.77
Fotokemikaalid 20 01 17* kg 0 0 6.05 7.26
Happed 20 01 14* kg 0 0 6.05 7.26
Kasutuselt kõrvaldatud elektroonikaseadmetelt eemaldatud ohtlikud osad 16 02 15* tonn 0 0 25.92 31.10
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) 20 01 23* tonn 0 0 0 0
Patareid ja akud 20 01 33* tonn 0 0 0 0
Lahustid 20 01 13* kg 0 0 2.86 3.43
Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 20 01 21* kg 0 0 0 0
Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid 20 01 97* kg 0 0 4.67 5.60
Sortimata ravimi kogumid 20 01 98* kg 0 0 4.67 5.60
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 20 01 29* kg 0 0 2.87 3.44
Saastunud pakendid 15 01 10* kg 0 0 3.11 3.73
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27* kg 0 0 3.11 3.73
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 170605* tonn 83.76 100.51 83.76 100.51
Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud ehitusel ja lammutusel tekkinud puit, klaas ja plastid 17 02 04* kg 6.05 7.26 6.05 7.26
Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid 20 01 96* kg 0 0 4.67 5.60

Viimased Uudised: