Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Otepää jäätmejaam
Otepää vald

Aadress: Kastolatsi küla Otepää vald
Avatud: T,K,N,R – 10.00-18.00; L – 10.00-15.00
Lisainfo: telefonilt 4355025 või e-maililt valga@keskkonnateenused.ee

 

NB! Jäätmejaam teenindab ainult Valga maakonna elanikke ja ettevõtteid.

Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete tasuta üleandmiseks tuleb isikul tõendada, et ta on Valga maakonna elanik (st. isiku rahvastikuregistri järgse elukohana on registreeritud Valga maakonna kohaliku omavalitsuse üksus). 

Taaskasutuskoja vastuvõtupunkt Otepää jäätmejaamas, vaata lisainfot http://www.taaskasutuskoda.ee/Vastuvotupunktid

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 27.02.2019
OTEPÄÄ JÄÄTMEJAAM
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ta EUR Hind km-ga EUR Hind km-ta EUR Hind km-ga EUR
Elanik Ettevõte
Ehitus- ja lammutusklaas (s.h. lehtklaas) 17 02 02 tonn 40.00 48.00 40.00 48.00
Bioloogiliselt mittelagunevad jäätmed 20 02 03 tonn 1.00 1.20 150.00 180.00
Kivid ja pinnas (m3) 17 05 04 tonn 250.00 300.00 250.00 300.00
Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu pehme möödel ja lahtiveõtud kõva mööbel 20 03 07 tonn 0 0 150.00 180.00
Plastid 20 01 39 tonn 111.00 133.20 111.00 133.20
Tellised m3 17 01 02 tonn 40.00 48.00 40.00 48.00
Betoon (t) 17 01 01 tonn 40.00 48.00 40.00 48.00
Plaadid ja keraamikatooted 17 01 03 tonn 40.00 48.00 40.00 48.00
Prügi (segaolmejäätmed) 20 03 01 tonn Ei võeta vastu 150.00 180.00
Tekstiilid 20 01 11 tonn 150.00 180.00 150.00 180.00
Töötlemata puit 17 02 01 tonn 60.00 72.00 60.00 72.00
Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud (t) 17 01 07 tonn 40.00 48.00 40.00 48.00
Mitteohtlikud kipsipõhised ehitusmaterjalid 17 08 02 tonn 120.00 144.00 120.00 144.00
Kaalumise teenus tk 5.00 6.00 5.00 6.00
Kasutuskõlbmatud rõivad 20 01 10 tonn 150.00 180.00 150.00 180.00
Klaas (v.a. auto- ja ehitusklaas) 20 01 02 tonn 98.00 117.60 98.00 117.60
Kodumajapidamises tekkinud puiduäätmed (v.a. aia- ja haljastusjäätmed) 20 01 38 tonn 98.00 117.60 98.00 117.60
Ehitus- ja lammutussegapraht 17 09 04 tonn 120.00 144.00 120.00 144.00
Ehitus- ja lammutusplast 17 02 03 tonn 80.00 96.00 80.00 96.00
Elanik Ettevõte
Metallpakendid 15 01 04 tonn 0 0 0 0
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 20 02 01 tonn 30.00 36.00 80.00 96.00
Mitteohtlikud kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt pliidid, pesumasinad) 20 01 36 tonn 0 0 0 0
Paber- ja kartongpakendid 15 01 01 tonn 0 0 0 0
Sõiduauto vanarehvid, kuni 8 tk 16 01 03 tonn Tasuta 150.00 180.00
Tekstiilpakendid 15 01 09 tonn 0 0 80.00 96.00
Plastpakendid 15 01 02 tonn 0 0 0 0
Segapakendid 15 01 06 tonn 0 0 80.00 96.00
Puitpakendid 15 01 03 tonn 0 0 60.00 72.00
Pinnas ja kivid (aia- ja haljastusjäätmed) 20 02 02 tonn 30.00 36.00 30.00 36.00
Metallid 20 01 40 tonn 0 0 0 0
Klaaspakendid 15 01 07 tonn 0 0 50.00 60.00
Paber ja kartong 20 01 01 tonn 0 0 0 0
Komposiitpakendid 15 01 05 tonn 0 0 80.00 96.00
Elanik Ettevõte
Õlifiltrid 16 01 07* tonn 500.00 600.00 500.00 600.00
Ohtlikust poorsest ainest (nt asbestist) koosnevat ruumvõret sisaldavad metallpakendid, sh tühjad survemahutid 150111* tonn 0 0 500.00 600.00
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 170605* tonn 120.00 144.00 120.00 144.00
Aegunud antibiootikumid 20 01 95* tonn 0 0 3000.00 3600.00
Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid 20 01 97* tonn 0 0 3000.00 3600.00
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 20 01 29* tonn 0 0 700.00 840.00
Komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed 20 01 35* tonn 0 0 450.00 540.00
Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid 20 01 96* tonn 0 0 3000.00 3600.00
Sortimata ravimi kogumid 20 01 98* tonn 0 0 3000.00 3600.00
Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid 20 01 31* tonn 0 0 3000.00 3600.00
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli ja rasv 20 01 26* tonn 0 0 360.00 432.00
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27* tonn 0 0 700.00 840.00
Fotokemikaalid 20 01 17* tonn 0 0 450.00 540.00
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (nt külmikud) 20 01 23* tonn 0 0 450.00 540.00
Lahustid 20 01 13* tonn 0 0 450.00 540.00
Patareid ja akud 20 01 33* tonn 0 0 450.00 540.00
Ohtlikke aineid sisaldav puit 20 01 37* tonn 0 0 250.00 300.00
PCB-sid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht 17 09 02* tonn 40.00 48.00 40.00 48.00
Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas 17 05 03* tonn 250.00 300.00 250.00 300.00
Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 13 02 08* tonn 10.00 12.00 360.00 432.00
Elavhõbedat sisaldav ehitus- ja lammutuspraht 17 09 01* tonn 1.0 1.20 500.00 600.00
Happed 20 01 14* tonn 0 0 450.00 540.00
Leelised 20 01 15* tonn 0 0 450.00 540.00
Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 20 01 21* tonn 0 0 150.00 180.00
Ohtlike ainetega saastatud kipsipõhised ehitusmaterjalid 17 08 01* tonn 1.00 1.20 250.00 300.00
Ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid 17 01 06* tonn 40.00 48.00 40.00 48.00
Saastunud pakendid 15 01 10* tonn 0 0 780.00 936.00
Muu ohtlikke aineid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas segapraht) 17 09 03* tonn 40.00 48.00 40.00 48.00
Pestitsiidid 20 01 19* tonn 0 0 450.00 540.00

Viimased Uudised: