Jäätmejaamad

 
Jäätmejaamad:
Otepää jäätmejaam
Otepää vald

Aadress: Kastolatsi küla Otepää vald
Avatud: T,K,N,R – 10.00-18.00; L – 10.00-15.00
Lisainfo: telefonilt 4355025 või e-maililt valga@keskkonnateenused.ee

 

NB! Jäätmejaam teenindab ainult Valga maakonna elanikke ja ettevõtteid.

Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete tasuta üleandmiseks tuleb isikul tõendada, et ta on Valga maakonna elanik (st. isiku rahvastikuregistri järgse elukohana on registreeritud Valga maakonna kohaliku omavalitsuse üksus). 

Taaskasutuskoja vastuvõtupunkt Otepää jäätmejaamas, vaata lisainfot http://www.taaskasutuskoda.ee/Vastuvotupunktid

 

Hinnakiri ja lisateenused:
Kehtib alates 27.02.2019
OTEPÄÄ JÄÄTMEJAAM
Jäätmete nimetus Jäätmenimistu kood Ühik Hind km-ta EUR Hind km-ga EUR Hind km-ta EUR Hind km-ga EUR
Elanik Ettevõte
Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud 17 01 07 tonn 40.00 48.00 40.00 48.00
Kasutuskõlbmatud rõivad 20 01 10 tonn 150.00 180.00 150.00 180.00
Ehitus- ja lammutusklaas (s.h. lehtklaas) 17 02 02 tonn 40.00 48.00 40.00 48.00
Mitteohtlikud kipsipõhised ehitusmaterjalid 17 08 02 tonn 120.00 144.00 120.00 144.00
Tekstiilid 20 01 11 tonn 150.00 180.00 150.00 180.00
Klaas (v.a. auto- ja ehitusklaas) 20 01 02 tonn 98.00 117.60 98.00 117.60
Muud jäätmed, mis ei ole biolagunevad (aia- ja haljastusjäätmed) 20 02 03 tonn 1.00 1.20 150.00 180.00
Ehitus- ja lammutussegapraht 17 09 04 tonn 120.00 144.00 120.00 144.00
Ehitus- ja lammutusplast 17 02 03 tonn 80.00 96.00 80.00 96.00
Suuremõõtmelised jäätmed, s.h. kasutuskõlbmatu mööbel 20 03 07 tonn 0 0 150.00 180.00
Kivid ja pinnas 17 05 04 tonn 250.00 300.00 250.00 300.00
Kodumajapidamises tekkinud puiduäätmed (v.a. aia- ja haljastusjäätmed) 20 01 38 tonn 98.00 117.60 98.00 117.60
Kodumajapidamises tekkinud plastijäätmed 20 01 39 tonn 111.00 133.20 111.00 133.20
Kaalumise teenus tk 5.00 6.00 5.00 6.00
Betoon 17 01 01 tonn 40.00 48.00 40.00 48.00
Plaadid ja keraamikatooted 17 01 03 tonn 40.00 48.00 40.00 48.00
Prügi (segaolmejäätmed) 20 03 01 tonn Ei võeta vastu 150.00 180.00
Tellised 17 01 02 tonn 40.00 48.00 40.00 48.00
Ehitus- ja lammutuspuit (töötlemata) 17 02 01 tonn 60.00 72.00 60.00 72.00
Elanik Ettevõte
Paber ja kartong 20 01 01 tonn 0 0 0 0
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed 20 02 01 tonn 30.00 36.00 80.00 96.00
Mitteohtlikud kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed (nt pliidid, pesumasinad) 20 01 36 tonn 0 0 0 0
Sõiduauto vanarehvid (velgedeta) 16 01 03 tonn Tasuta 150.00 180.00
Paber- ja kartongpakendid 15 01 01 tonn 0 0 0 0
Sõiduauto vanarehvid (velgedega) 16 01 03 tonn 0 0 0 0
Plastpakendid 15 01 02 tonn 0 0 0 0
Tekstiilpakendid 15 01 09 tonn 0 0 80.00 96.00
Segapakendid 15 01 06 tonn 0 0 80.00 96.00
Puitpakendid 15 01 03 tonn 0 0 60.00 72.00
Pinnas ja kivid (aia- ja haljastusjäätmed) 20 02 02 tonn 30.00 36.00 30.00 36.00
Klaaspakendid 15 01 07 tonn 0 0 50.00 60.00
Sortimata metallid 20 01 40 tonn 0 0 0 0
Komposiitpakendid 15 01 05 tonn 0 0 80.00 96.00
Metallpakendid 15 01 04 tonn 0 0 0 0
Elanik Ettevõte
Õlifiltrid 16 01 07* tonn 500.00 600.00 500.00 600.00
Elavhõbedat sisaldav ehitus- ja lammutuspraht 17 09 01* tonn 1.0 1.20 500.00 600.00
Happed 20 01 14* tonn 0 0 450.00 540.00
Leelised 20 01 15* tonn 0 0 450.00 540.00
Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 20 01 21* tonn 0 0 150.00 180.00
Ohtlike ainetega saastatud kipsipõhised ehitusmaterjalid 17 08 01* tonn 1.00 1.20 250.00 300.00
Ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid 17 01 06* tonn 40.00 48.00 40.00 48.00
Saastunud pakendid 15 01 10* tonn 0 0 780.00 936.00
Muu ohtlikke aineid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (sealhulgas segapraht) 17 09 03* tonn 40.00 48.00 40.00 48.00
Pestitsiidid 20 01 19* tonn 0 0 450.00 540.00
Ohtlikust poorsest ainest (nt asbestist) koosnevat ruumvõret sisaldavad metallpakendid, sh tühjad survemahutid 150111* tonn 0 0 500.00 600.00
Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 170605* tonn 120.00 144.00 120.00 144.00
Aegunud antibiootikumid 20 01 95* tonn 0 0 3000.00 3600.00
Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid 20 01 97* tonn 0 0 3000.00 3600.00
Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 20 01 29* tonn 0 0 700.00 840.00
Ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed (näiteks kineskoopmonitorid) 20 01 35* tonn 0 0 450.00 540.00
Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid 20 01 96* tonn 0 0 3000.00 3600.00
Aegunud sortimata ravimid 20 01 98* tonn 0 0 3000.00 3600.00
Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid 20 01 31* tonn 0 0 3000.00 3600.00
Ohtlikud kodumajapidamises tekkinud õli ja rasv 20 01 26* tonn 0 0 360.00 432.00
Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 20 01 27* tonn 0 0 700.00 840.00
Fotokemikaalid 20 01 17* tonn 0 0 450.00 540.00
Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed (nt külmikud) 20 01 23* tonn 0 0 450.00 540.00
Lahustid 20 01 13* tonn 0 0 450.00 540.00
Akud ja patareid 20 01 33* tonn 0 0 450.00 540.00
Ohtlikke aineid sisaldav puit 20 01 37* tonn 0 0 250.00 300.00
PCB-sid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht 17 09 02* tonn 40.00 48.00 40.00 48.00
Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas 17 05 03* tonn 250.00 300.00 250.00 300.00
Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 13 02 08* tonn 10.00 12.00 360.00 432.00

Viimased Uudised: