banner

Jäätmeveost Mustamäel

13.02.2018
Teatame Teile, et alates 1. veebruarist 2018 muutus Tallinna linna Mustamäe piirkonnas jäätmeveo teenuse pakkuja ning uueks teenuse pakkujaks segaolmejäätmete, vanapaberi ning  biolagunevate köögi-ja sööklajäätmete veol on edaspidi Tallinna Jäätmekeskus.
AS Eesti Keskkonnateenused jätkab tänase lepingu alusel Teile jäätmemahuti rentimise teenust ja veoteenust muude jäätmeliikide osas.
 

Viimased Uudised: