banner

Jäätmeveost Kristiines

07.05.2018
Teatame Teile, et alates 1. maist 2018 muutus Tallinna linna Kristiine piirkonnas jäätmeveo teenuse pakkuja ning uueks teenuse pakkujaks segaolmejäätmete, vanapaberi ning  biolagunevate köögi-ja sööklajäätmete veol on edaspidi Tallinna Jäätmekeskus.
AS Eesti Keskkonnateenused jätkab tänase lepingu alusel Teile jäätmemahuti rentimise teenust ja veoteenust muude jäätmeliikide osas.

Viimased Uudised: