Vasalemma vald
Alates 1. aprillist 2016 teostab Vasalemma vallas segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete vedu ning suurjäätmete kogumist Vasalemma Vallavalitsusega sõlmitud lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.

* Lepingut on võimalik sõlmida ka posti teel - saada meile oma andmed lepingu sõlmimiseks. Vastavalt saadetud andmetele vormistatakse kliendileping, mis saadetakse kahes eksemplaris soovitud postiaadressil - üks eksemplar palun allkirjastada ja meile tagastada.

Klienditeeninduspunkt asub Tallinnas aadressil Artelli 15.

Viimased Uudised: