Alates 01 novembrist 2014 teostab Loksa linnas segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete vedu ning suurjäätmete kogumist Loksa Linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.

Lepingut on võimalik sõlmida ka posti teel - saada meile oma andmed lepingu sõlmimiseks. Vastavalt saadetud andmetele vormistatakse kliendileping, mis saadetakse kahes eksemplaris soovitud postiaadressil - üks eksemplar palun allkirjastada ja meile tagastada.

Klienditeeninduspunkt asub Tallinnas aadressil Artelli 15.
Tagasi

Viimased Uudised: