Jõelähtme, Kiili ja Raasiku valdade poolt antud volituste alusel korraldas Harjuma Ühisteenuste Keskus riigihanke korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks. Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima hinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused, kellele omistati jäätmeveo ainuõigus järgnevaks neljaks aastaks.
Alates 1. jaanuarist 2017 teostab Jõelähtme, Kiili ja Raasiku vallas segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete vedu ning suurjäätmete kogumist Harjumaa Ühisteenuste Keskusega sõlmitud lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.

Lepingut on võimalik sõlmida ka posti teel - saada meile oma andmed lepingu sõlmimiseks. Vastavalt saadetud andmetele vormistatakse kliendileping, mis saadetakse kahes eksemplaris soovitud postiaadressil - üks eksemplar palun allkirjastada ja meile tagastada.


Klienditeeninduspunkt asub Tallinnas aadressil Artelli 15.

Viimased Uudised: