Alates 1. augustist 2016 teostab Keila linnas segaolmejäätmete, paberi- ja kartongijäätmete, biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete vedu ning suurjäätmete kogumist Keila linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused. Lähemalt saab lugeda meie uudiste lehel.

NB! Pakume ka eramaja klientidele lahtise paberi vedu 1 x 4 nädala jooksul. Kliendil tuleb esitada tellimus vähemalt 5 kalendripäeva ette, kas telefoni teel või kirjalikult e-maili aadressile tallinn@keskkonnateenused.ee. Teenust pakume klientidele, kes soovivad veopäeval anda meile üle vähemalt 25 kg vanapaberit/pappi, mis tuleb veopäeval panna kinniseotult või pappkastis kättesaadavale kohale. Kindlasti ei sobi seda asetada olmejäätmete konteineri peale.

*Lepingut on võimalik sõlmida ka posti teel - saada meile oma andmed lepingu sõlmimiseks. Vastavalt saadetud andmetele vormistatakse kliendileping, mis saadetakse kahes eksemplaris soovitud postiaadressil - üks eksemplar palun allkirjastada ja meile tagastada.

Klienditeeninduspunkt asub Tallinnas aadressil Artelli 15.

Viimased Uudised: